_version_ 1799744715905564672
annif_keywords_txtF_mv matematiikka oppimateriaali käsitteet oppikirjat laskeminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3160 http://www.yso.fi/onto/yso/p157 http://www.yso.fi/onto/yso/p2267 http://www.yso.fi/onto/yso/p159 http://www.yso.fi/onto/yso/p1382
author Koponen, Anna-Katariina
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Koponen, Anna-Katariina Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Koponen, Anna-Katariina
author_sort Koponen, Anna-Katariina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2022-06-03T20:00:48Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kertolaskun k&#xE4;sitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa</title><creator>Koponen, Anna-Katariina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">kertolasku</subject><subject type="other">k&#xE4;sitteen rakentuminen</subject><subject type="other">oppimateriaalitutkimus</subject><subject type="yso">sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="yso">matematiikka</subject><subject type="yso">oppikirjat</subject><subject type="yso">oppimateriaali</subject><subject type="yso">k&#xE4;sitteet</subject><available>2022-06-03T10:57:13Z</available><issued>2022</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81468</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202206033086</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206033086</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/81468/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206033086.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202206033086.pdf" type="application/pdf" length="2370571" sequence="1"/><recordID>123456789_81468</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_81468
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:31Z
main_date 2022-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2022
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/81468\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202206033086.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202206033086.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2022-06-03T20:00:48Z
publishDate 2022
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Koponen, Anna-Katariina Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa kertolasku käsitteen rakentuminen oppimateriaalitutkimus sisällönanalyysi matematiikka oppikirjat oppimateriaali käsitteet
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_81468&index=0&size=large
title Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa
title_full Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa
title_fullStr Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa
title_full_unstemmed Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa
title_short Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa
title_sort kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa
title_txtP Kertolaskun käsitteen rakentuminen toisen ja kolmannen luokan oppimateriaaleissa
topic kertolasku käsitteen rakentuminen oppimateriaalitutkimus sisällönanalyysi matematiikka oppikirjat oppimateriaali käsitteet
topic_facet kertolasku käsitteen rakentuminen käsitteet matematiikka oppikirjat oppimateriaali oppimateriaalitutkimus sisällönanalyysi
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81468 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206033086
work_keys_str_mv AT koponenannakatariina kertolaskunkäsitteenrakentuminentoisenjakolmannenluokanoppimateriaaleissa