_version_ 1799746935932846080
annif_keywords_txtF_mv rikollisuus ehkäisy rikokset hyödyntäminen kriminologia
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p11490 http://www.yso.fi/onto/yso/p793 http://www.yso.fi/onto/yso/p125 http://www.yso.fi/onto/yso/p11327 http://www.yso.fi/onto/yso/p8842
author Räsänen, Kristian
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601
author_facet Räsänen, Kristian Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601 Räsänen, Kristian
author_sort Räsänen, Kristian
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2021-12-21T21:02:04Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Massadatan hy&#xF6;dynt&#xE4;minen rikollisuuden ehk&#xE4;isyss&#xE4;</title><creator>R&#xE4;s&#xE4;nen, Kristian</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="other">massadata</subject><subject type="other">rikollisuuden ehk&#xE4;isy</subject><subject type="other">datan louhinta</subject><subject type="yso">yksityisyys</subject><subject type="yso">esineiden internet</subject><subject type="yso">poliisi (organisaatiot)</subject><subject type="yso">big data</subject><subject type="yso">rikollisuus</subject><subject type="yso">rikokset</subject><subject type="yso">tiedonlouhinta</subject><available>2021-12-21T08:27:10Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79086</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202112216068</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202112216068</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/79086/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202112216068.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202112216068.pdf" type="application/pdf" length="426337" sequence="1"/><recordID>123456789_79086</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_79086
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:14Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/79086\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202112216068.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202112216068.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2021-12-21T21:02:04Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Räsänen, Kristian Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä massadata rikollisuuden ehkäisy datan louhinta yksityisyys esineiden internet poliisi (organisaatiot) big data rikollisuus rikokset tiedonlouhinta
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_79086&index=0&size=large
title Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä
title_full Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä
title_fullStr Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä
title_full_unstemmed Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä
title_short Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä
title_sort massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä
title_txtP Massadatan hyödyntäminen rikollisuuden ehkäisyssä
topic massadata rikollisuuden ehkäisy datan louhinta yksityisyys esineiden internet poliisi (organisaatiot) big data rikollisuus rikokset tiedonlouhinta
topic_facet big data datan louhinta esineiden internet massadata poliisi (organisaatiot) rikokset rikollisuuden ehkäisy rikollisuus tiedonlouhinta yksityisyys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79086 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202112216068
work_keys_str_mv AT räsänenkristian massadatanhyödyntäminenrikollisuudenehkäisyssä