_version_ 1799746924491833344
annif_keywords_txtF_mv päihdeongelmaiset päihdeongelmat naiset alkoholismi päihdehuolto
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4476 http://www.yso.fi/onto/yso/p8291 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p9142 http://www.yso.fi/onto/yso/p5720
author Virrankari, Ritva
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Virrankari, Ritva Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210 Virrankari, Ritva
author_sort Virrankari, Ritva
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2021-10-25T20:02:20Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>P&#xE4;ihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on p&#xE4;ihdeongelma</title><creator>Virrankari, Ritva</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">naiserityisyys</subject><subject type="other">feministinen sosiaality&#xF6;</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">p&#xE4;ihdeongelmaiset</subject><subject type="yso">p&#xE4;ihteet</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">sosiaality&#xF6;</subject><subject type="yso">p&#xE4;ihdety&#xF6;</subject><subject type="yso">sukupuolierot</subject><available>2021-10-25T06:13:23Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78306</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202110255336</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202110255336</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/78306/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202110255336.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202110255336.pdf" type="application/pdf" length="414908" sequence="1"/><recordID>123456789_78306</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_78306
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:45Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/78306\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202110255336.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202110255336.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2021-10-25T20:02:20Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Virrankari, Ritva Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma naiserityisyys feministinen sosiaalityö naiset päihdeongelmaiset päihteet sukupuoli sosiaalityö päihdetyö sukupuolierot
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_78306&index=0&size=large
title Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma
title_full Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma
title_fullStr Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma
title_full_unstemmed Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma
title_short Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma
title_sort päihdeongelmainen nainen vai nainen jolla on päihdeongelma
title_txtP Päihdeongelmainen nainen vai nainen, jolla on päihdeongelma
topic naiserityisyys feministinen sosiaalityö naiset päihdeongelmaiset päihteet sukupuoli sosiaalityö päihdetyö sukupuolierot
topic_facet feministinen sosiaalityö naiserityisyys naiset päihdeongelmaiset päihdetyö päihteet sosiaalityö sukupuoli sukupuolierot
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78306 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202110255336
work_keys_str_mv AT virrankariritva päihdeongelmainennainenvainainenjollaonpäihdeongelma