"On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä

Bibliographic Details
Main Author: Mäki-Valtari, Taru
Other Authors: Kasvatustieteiden tiedekunta, Faculty of Education, Kasvatustieteiden laitos, Department of Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Erityispedagogiikka, Special Education, 101
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 1998
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7830
_version_ 1780992038688260096
annif_keywords_txtF_mv vapaaehtoistyö kokemukset vammaiset liikuntavammaiset vuorovaikutus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3050 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p7179 http://www.yso.fi/onto/yso/p9045 http://www.yso.fi/onto/yso/p10591
author Mäki-Valtari, Taru
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Mäki-Valtari, Taru Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101 Mäki-Valtari, Taru
author_sort Mäki-Valtari, Taru
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T09:57:54Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"On jotenkin hiano tuntea se ett&#xE4; mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoisty&#xF6;st&#xE4;</title><creator>M&#xE4;ki-Valtari, Taru</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">vapaa-ajanavustaja</subject><subject type="other">kokemus</subject><subject type="other">vapaaehtoisty&#xF6;</subject><subject type="other">liikuntavammaiset</subject><subject type="other">vapaa-aika</subject><subject type="other">avustaminen</subject><available>2008-01-08T07:33:50Z</available><issued>1998</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master's thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:773396</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7830</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-1998773396</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1998773396</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/7830/1/990.pdf" name="990.pdf" type="application/pdf" length="12771077" sequence="1"/><recordID>123456789_7830</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_7830
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:05Z
main_date 1998-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1998
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/7830\/1\/990.pdf","text":"990.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 1998-03-22T09:57:54Z
publishDate 1998
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mäki-Valtari, Taru "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä vapaa-ajanavustaja kokemus vapaaehtoistyö liikuntavammaiset vapaa-aika avustaminen
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_7830&index=0&size=large
title "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä
title_full "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä
title_fullStr "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä
title_full_unstemmed "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä
title_short "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan"
title_sort on jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan liikuntavammaisten vapaa ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä
title_sub liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä
title_txtP "On jotenkin hiano tuntea se että mua tarvitaan" : liikuntavammaisten vapaa-ajanavustajien kokemus vapaaehtoistyöstä
topic vapaa-ajanavustaja kokemus vapaaehtoistyö liikuntavammaiset vapaa-aika avustaminen
topic_facet avustaminen kokemus liikuntavammaiset vapaa-aika vapaa-ajanavustaja vapaaehtoistyö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7830 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1998773396
work_keys_str_mv AT mäkivaltaritaru onjotenkinhianotunteaseettämuatarvitaanliikuntavammaistenvapaaajanavustajienkoke