_version_ 1799746924168871936
annif_keywords_txtF_mv lääketiede kuvantaminen laboratoriotutkimus vesi geelit
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p469 http://www.yso.fi/onto/yso/p3532 http://www.yso.fi/onto/yso/p6757 http://www.yso.fi/onto/yso/p3792 http://www.yso.fi/onto/yso/p12973
author Tanhuanpää, Ossi
author2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Kemian laitos Department of Chemistry Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Nanotiede Nanoscience 4033
author_facet Tanhuanpää, Ossi Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Kemian laitos Department of Chemistry Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Nanotiede Nanoscience 4033 Tanhuanpää, Ossi
author_sort Tanhuanpää, Ossi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kemian laitos
faculty_txtF Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
first_indexed 2021-10-19T20:04:51Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Hydrogeelit, regeneratiivisen l&#xE4;&#xE4;ketieteen sovellus</title><creator>Tanhuanp&#xE4;&#xE4;, Ossi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kemian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Chemistry</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Nanotiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Nanoscience</contributor><contributor type="oppiainekoodi">4033</contributor><subject type="other">regeneratiivisuus</subject><subject type="yso">hydrogeelit</subject><subject type="yso">regeneratiivinen l&#xE4;&#xE4;ketiede</subject><subject type="yso">geelit</subject><available>2021-10-19T05:15:59Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78247</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202110195276</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202110195276</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/78247/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202110195276.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202110195276.pdf" type="application/pdf" length="958280" sequence="1"/><recordID>123456789_78247</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_78247
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:08Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/78247\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202110195276.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202110195276.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2021-10-19T20:04:51Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Tanhuanpää, Ossi Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus regeneratiivisuus hydrogeelit regeneratiivinen lääketiede geelit
subject_txtF Nanotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_78247&index=0&size=large
title Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus
title_full Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus
title_fullStr Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus
title_full_unstemmed Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus
title_short Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus
title_sort hydrogeelit regeneratiivisen lääketieteen sovellus
title_txtP Hydrogeelit, regeneratiivisen lääketieteen sovellus
topic regeneratiivisuus hydrogeelit regeneratiivinen lääketiede geelit
topic_facet geelit hydrogeelit regeneratiivinen lääketiede regeneratiivisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78247 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202110195276
work_keys_str_mv AT tanhuanpääossi hydrogeelitregeneratiivisenlääketieteensovellus