_version_ 1799173288607350784
annif_keywords_txtF_mv avoin korkeakoulu monimuoto-opetus korkeakoulut etäopetus valmistuminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15998 http://www.yso.fi/onto/yso/p14924 http://www.yso.fi/onto/yso/p1030 http://www.yso.fi/onto/yso/p542 http://www.yso.fi/onto/yso/p19527
author Pasanen, Kirsti
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Pasanen, Kirsti Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Pasanen, Kirsti
author_sort Pasanen, Kirsti
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-10-11T20:00:28Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Opintojen viiv&#xE4;styminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa</title><creator>Pasanen, Kirsti</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">hakeutumismotiivit</subject><subject type="other">itseohjautuvuusvalmius</subject><subject type="other">opintojen viiv&#xE4;styminen ja valmistuminen</subject><subject type="other">opiskeluodotukset</subject><subject type="yso">monimuoto-opetus</subject><available>2021-10-11T11:15:29Z</available><issued>1992</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78160</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202110115196</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202110115196</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/78160/1/pasanen_kirsti_1992.pdf" name="pasanen_kirsti_1992.pdf" type="application/pdf" length="5483792" sequence="1"/><recordID>123456789_78160</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_78160
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:04:56Z
main_date 1992-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1992
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/78160\/1\/pasanen_kirsti_1992.pdf","text":"pasanen_kirsti_1992.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1992-10-11T20:00:28Z
publishDate 1992
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pasanen, Kirsti Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa hakeutumismotiivit itseohjautuvuusvalmius opintojen viivästyminen ja valmistuminen opiskeluodotukset monimuoto-opetus
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_78160&index=0&size=large
title Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa
title_full Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa
title_fullStr Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa
title_full_unstemmed Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa
title_short Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa
title_sort opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto opetuksessa
title_txtP Opintojen viivästyminen ja valmistuminen avoimen korkeakoulun monimuoto-opetuksessa
topic hakeutumismotiivit itseohjautuvuusvalmius opintojen viivästyminen ja valmistuminen opiskeluodotukset monimuoto-opetus
topic_facet hakeutumismotiivit itseohjautuvuusvalmius monimuoto-opetus opintojen viivästyminen ja valmistuminen opiskeluodotukset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78160 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202110115196
work_keys_str_mv AT pasanenkirsti opintojenviivästyminenjavalmistuminenavoimenkorkeakoulunmonimuotoopetuksessa