Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin

Bibliographic Details
Main Author: Saastamoinen, Johanna
Other Authors: Kasvatustieteiden tiedekunta, Faculty of Education, Kasvatustieteiden laitos, Department of Education, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Erityispedagogiikka, Special Education, 101
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2002
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7798
_version_ 1780991963651112960
annif_keywords_txtF_mv vanhemmat lapset (ikäryhmät) kokemukset vuorovaikutus opetussuunnitelmat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4074 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p10591 http://www.yso.fi/onto/yso/p5140
author Saastamoinen, Johanna
author2 Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101
author_facet Saastamoinen, Johanna Kasvatustieteiden tiedekunta Faculty of Education Kasvatustieteiden laitos Department of Education University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikka Special Education 101 Saastamoinen, Johanna
author_sort Saastamoinen, Johanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2023-03-22T10:02:14Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkil&#xF6;kohtaisen opetuksen prosessiin</title><creator>Saastamoinen, Johanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Erityispedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Special Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">101</contributor><subject type="other">HOJKS</subject><subject type="yso">opetussuunnitelmat</subject><subject type="yso">erityisopetus</subject><subject type="yso">yksil&#xF6;llist&#xE4;minen</subject><subject type="yso">vanhemmat</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><available>2008-01-08T07:33:25Z</available><issued>2002</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="other">oai:jykdok.linneanet.fi:886819</identifier><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7798</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-2002886819</identifier><language type="iso">fin</language><rights lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">openAccess</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2002886819</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/7798/1/josaast.pdf" name="josaast.pdf" type="application/pdf" length="4776242" sequence="1"/><recordID>123456789_7798</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_7798
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:15:14Z
main_date 2002-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2002
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/7798\/1\/josaast.pdf","text":"josaast.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2002-03-22T10:02:14Z
publishDate 2002
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Saastamoinen, Johanna Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin HOJKS opetussuunnitelmat erityisopetus yksilöllistäminen vanhemmat kokemukset
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_7798&index=0&size=large
title Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin
title_full Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin
title_fullStr Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin
title_full_unstemmed Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin
title_short Vanhemmatko lapsen edun turvaajia?
title_sort vanhemmatko lapsen edun turvaajia vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin
title_sub vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin
title_txtP Vanhemmatko lapsen edun turvaajia? : vanhempien kokemuksia osallistumisesta henkilökohtaisen opetuksen prosessiin
topic HOJKS opetussuunnitelmat erityisopetus yksilöllistäminen vanhemmat kokemukset
topic_facet HOJKS erityisopetus kokemukset opetussuunnitelmat vanhemmat yksilöllistäminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7798 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2002886819
work_keys_str_mv AT saastamoinenjohanna vanhemmatkolapsenedunturvaajiavanhempienkokemuksiaosallistumisestahenkilökoh