Mikä musiikinopettajia motivoi? alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua

Bibliographic Details
Main Author: Sällinen, Sanna
Other Authors: Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Humanities and Social Sciences, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Department of Music, Art and Culture Studies, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Musiikkikasvatus, Music Education, 3052
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2021
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77756
_version_ 1799745094318817280
annif_keywords_txtF_mv musiikinopettajat opetus motivaatio musiikki musiikkikasvatus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15452 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p1808 http://www.yso.fi/onto/yso/p7359
author Sällinen, Sanna
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Musiikkikasvatus Music Education 3052
author_facet Sällinen, Sanna Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Musiikkikasvatus Music Education 3052 Sällinen, Sanna
author_sort Sällinen, Sanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2021-09-13T20:01:28Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Mik&#xE4; musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta ty&#xF6;skennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekij&#xF6;iden vertailua</title><creator>S&#xE4;llinen, Sanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Musiikkikasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Music Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3052</contributor><subject type="other">opettamismotivaatio</subject><subject type="other">motivaatiotekij&#xE4;</subject><subject type="yso">ty&#xF6;motivaatio</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><subject type="yso">musiikinopettajat</subject><subject type="yso">musiikki</subject><subject type="yso">musiikkikasvatus</subject><available>2021-09-13T05:58:57Z</available><issued>2021</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77756</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202109134853</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202109134853</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/77756/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202109134853.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202109134853.pdf" type="application/pdf" length="1446275" sequence="1"/><recordID>123456789_77756</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_77756
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:57Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/77756\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202109134853.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202109134853.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3052
publication_first_indexed 2021-09-13T20:01:28Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Sällinen, Sanna Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua opettamismotivaatio motivaatiotekijä työmotivaatio motivaatio musiikinopettajat musiikki musiikkikasvatus
subject_txtF Musiikkikasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_77756&index=0&size=large
title Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
title_full Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
title_fullStr Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
title_full_unstemmed Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
title_short Mikä musiikinopettajia motivoi?
title_sort mikä musiikinopettajia motivoi alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
title_sub alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
title_txtP Mikä musiikinopettajia motivoi? : alle ja yli 10 vuotta työskennelleiden musiikinopettajien opettamismotivaatioon vaikuttavien tekijöiden vertailua
topic opettamismotivaatio motivaatiotekijä työmotivaatio motivaatio musiikinopettajat musiikki musiikkikasvatus
topic_facet motivaatio motivaatiotekijä musiikinopettajat musiikki musiikkikasvatus opettamismotivaatio työmotivaatio
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77756 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202109134853
work_keys_str_mv AT sällinensanna mikämusiikinopettajiamotivoiallejayli10vuottatyöskennelleidenmusiikinopettajienope