_version_ 1799744997205999616
annif_keywords_txtF_mv vapaaehtoistyö käsitykset kasvatustiede asiantuntijat kehitysyhteistyö
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3050 http://www.yso.fi/onto/yso/p6333 http://www.yso.fi/onto/yso/p4537 http://www.yso.fi/onto/yso/p12104 http://www.yso.fi/onto/yso/p3845
author Hannula, Karoliina Vehmer, Artturi
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Hannula, Karoliina Vehmer, Artturi Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Hannula, Karoliina Vehmer, Artturi
author_sort Hannula, Karoliina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-06-14T20:00:52Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kasvatusalan asiantuntijoiden k&#xE4;sityksi&#xE4; oman alan vapaaehtoisty&#xF6;st&#xE4; Afrikassa</title><creator>Hannula, Karoliina</creator><creator>Vehmer, Artturi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="yso">motiivit (vaikuttimet)</subject><subject type="yso">vapaaehtoisty&#xF6;</subject><subject type="yso">opettajankoulutus</subject><subject type="yso">globaalikasvatus</subject><subject type="yso">maailmankansalaisuus</subject><available>2021-06-14T05:27:25Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76478</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202106143683</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106143683</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/76478/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106143683.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202106143683.pdf" type="application/pdf" length="3090738" sequence="1"/><recordID>123456789_76478</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_76478
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:51Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/76478\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106143683.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202106143683.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2021-06-14T20:00:52Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hannula, Karoliina Vehmer, Artturi Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa motiivit (vaikuttimet) vapaaehtoistyö opettajankoulutus globaalikasvatus maailmankansalaisuus
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_76478&index=0&size=large
title Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa
title_full Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa
title_fullStr Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa
title_full_unstemmed Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa
title_short Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa
title_sort kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä afrikassa
title_txtP Kasvatusalan asiantuntijoiden käsityksiä oman alan vapaaehtoistyöstä Afrikassa
topic motiivit (vaikuttimet) vapaaehtoistyö opettajankoulutus globaalikasvatus maailmankansalaisuus
topic_facet globaalikasvatus maailmankansalaisuus motiivit (vaikuttimet) opettajankoulutus vapaaehtoistyö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76478 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106143683
work_keys_str_mv AT hannulakaroliina kasvatusalanasiantuntijoidenkäsityksiäomanalanvapaaehtoistyöstäafrikassa