_version_ 1799744977852432384
annif_keywords_txtF_mv koulutus pelillistäminen ilmavoimat motivaatio sotilaskoulutus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p84 http://www.yso.fi/onto/yso/p27310 http://www.yso.fi/onto/yso/p3946 http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p16826
author Taskinen, Jari-Matti
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601
author_facet Taskinen, Jari-Matti Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601 Taskinen, Jari-Matti
author_sort Taskinen, Jari-Matti
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2021-06-08T20:04:04Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Pelillist&#xE4;misen hy&#xF6;dynt&#xE4;minen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa</title><creator>Taskinen, Jari-Matti</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="other">suunnittelutiede</subject><subject type="yso">pelillist&#xE4;minen</subject><subject type="yso">koulutus</subject><subject type="yso">ilmavoimat</subject><subject type="yso">tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</subject><available>2021-06-08T09:37:54Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76329</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202106083543</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106083543</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/76329/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106083543.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202106083543.pdf" type="application/pdf" length="2662864" sequence="1"/><recordID>123456789_76329</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_76329
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:27Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/76329\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106083543.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202106083543.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2021-06-08T20:04:04Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Taskinen, Jari-Matti Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa suunnittelutiede pelillistäminen koulutus ilmavoimat tietojärjestelmätiede
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_76329&index=0&size=large
title Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa
title_full Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa
title_fullStr Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa
title_full_unstemmed Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa
title_short Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa
title_sort pelillistämisen hyödyntäminen ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa
title_txtP Pelillistämisen hyödyntäminen Ilmavoimien lentokoulutusvaiheen 4 taktisessa koulutuksessa
topic suunnittelutiede pelillistäminen koulutus ilmavoimat tietojärjestelmätiede
topic_facet ilmavoimat koulutus pelillistäminen suunnittelutiede tietojärjestelmätiede
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76329 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106083543
work_keys_str_mv AT taskinenjarimatti pelillistämisenhyödyntäminenilmavoimienlentokoulutusvaiheen4taktisessakoulutuk