_version_ 1799744957052878848
annif_keywords_txtF_mv ikääntyneet harjoittelu kaatuminen terveys toimintakyky
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2433 http://www.yso.fi/onto/yso/p26412 http://www.yso.fi/onto/yso/p7759 http://www.yso.fi/onto/yso/p2762 http://www.yso.fi/onto/yso/p10213
author Mansikka, Anna-Maria
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423
author_facet Mansikka, Anna-Maria Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Gerontologia ja kansanterveys Gerontology and Public Health 50423 Mansikka, Anna-Maria
author_sort Mansikka, Anna-Maria
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2021-06-01T20:04:16Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla i&#xE4;kk&#xE4;ill&#xE4; henkil&#xF6;ill&#xE4; : erityinen huomio kaatumishistoriaan</title><creator>Mansikka, Anna-Maria</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Gerontologia ja kansanterveys</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Gerontology and Public Health</contributor><contributor type="oppiainekoodi">50423</contributor><subject type="other">kaatumishistoria</subject><subject type="other">kognitiivinen harjoittelu</subject><subject type="yso">toiminnanohjaus (psykologia)</subject><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyminen</subject><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyneet</subject><subject type="yso">kaatuminen</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">harjoittelu</subject><subject type="yso">interventio</subject><available>2021-05-31T17:26:03Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76101</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202105313343</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105313343</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/76101/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105313343.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202105313343.pdf" type="application/pdf" length="1060585" sequence="1"/><recordID>123456789_76101</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_76101
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:21Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/76101\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105313343.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202105313343.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 50423
publication_first_indexed 2021-06-01T20:04:16Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mansikka, Anna-Maria Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan kaatumishistoria kognitiivinen harjoittelu toiminnanohjaus (psykologia) ikääntyminen ikääntyneet kaatuminen liikunta harjoittelu interventio
subject_txtF Gerontologia ja kansanterveys
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_76101&index=0&size=large
title Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan
title_full Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan
title_fullStr Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan
title_full_unstemmed Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan
title_short Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä
title_sort fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä erityinen huomio kaatumishistoriaan
title_sub erityinen huomio kaatumishistoriaan
title_txtP Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kaatumisiin kotona asuvilla iäkkäillä henkilöillä : erityinen huomio kaatumishistoriaan
topic kaatumishistoria kognitiivinen harjoittelu toiminnanohjaus (psykologia) ikääntyminen ikääntyneet kaatuminen liikunta harjoittelu interventio
topic_facet harjoittelu ikääntyminen ikääntyneet interventio kaatuminen kaatumishistoria kognitiivinen harjoittelu liikunta toiminnanohjaus (psykologia)
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76101 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105313343
work_keys_str_mv AT mansikkaannamaria fyysisenjakognitiivisenharjoittelunvaikutuksetkaatumisiinkotonaasuvillaiäkkäil