_version_ 1799744943411953664
annif_keywords_txtF_mv fyysinen aktiivisuus lapset (ikäryhmät) esiopetus liikunta leikit
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p23102 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p20272 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p318
author Ilén, Matilda
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Varhaiskasvatus Early Childhood Education 104
author_facet Ilén, Matilda Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Varhaiskasvatus Early Childhood Education 104 Ilén, Matilda
author_sort Ilén, Matilda
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-05-25T20:04:38Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Esiopetusik&#xE4;isten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikiss&#xE4;</title><creator>Il&#xE9;n, Matilda</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Varhaiskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Early Childhood Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">104</contributor><subject type="other">leluton leikki</subject><subject type="other">esiopetusik&#xE4;iset lapset</subject><subject type="other">aktiivisuustaso</subject><subject type="other">OSRAC-P</subject><subject type="yso">fyysinen aktiivisuus</subject><subject type="yso">varhaiskasvatus</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">lapset (ik&#xE4;ryhm&#xE4;t)</subject><subject type="yso">p&#xE4;iv&#xE4;kodit</subject><subject type="yso">aktiivisuus</subject><subject type="yso">leikkiminen</subject><subject type="yso">sosioemotionaaliset taidot</subject><subject type="yso">esiopetus</subject><subject type="yso">esikouluik&#xE4;iset</subject><available>2021-05-25T12:39:32Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75940</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202105253198</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105253198</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/75940/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105253198.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202105253198.pdf" type="application/pdf" length="764673" sequence="1"/><recordID>123456789_75940</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_75940
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:08Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/75940\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105253198.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202105253198.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 104
publication_first_indexed 2021-05-25T20:04:38Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ilén, Matilda Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä leluton leikki esiopetusikäiset lapset aktiivisuustaso OSRAC-P fyysinen aktiivisuus varhaiskasvatus liikunta lapset (ikäryhmät) päiväkodit aktiivisuus leikkiminen sosioemotionaaliset taidot esiopetus esikouluikäiset
subject_txtF Varhaiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_75940&index=0&size=large
title Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
title_full Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
title_fullStr Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
title_full_unstemmed Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
title_short Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
title_sort esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
title_txtP Esiopetusikäisten lasten fyysinen aktiivisuus ja leikin lajit leluttomassa leikissä
topic leluton leikki esiopetusikäiset lapset aktiivisuustaso OSRAC-P fyysinen aktiivisuus varhaiskasvatus liikunta lapset (ikäryhmät) päiväkodit aktiivisuus leikkiminen sosioemotionaaliset taidot esiopetus esikouluikäiset
topic_facet OSRAC-P aktiivisuus aktiivisuustaso esikouluikäiset esiopetus esiopetusikäiset lapset fyysinen aktiivisuus lapset (ikäryhmät) leikkiminen leluton leikki liikunta päiväkodit sosioemotionaaliset taidot varhaiskasvatus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75940 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105253198
work_keys_str_mv AT ilenmatilda esiopetusikäistenlastenfyysinenaktiivisuusjaleikinlajitleluttomassaleikissä