_version_ 1799744928908050432
annif_keywords_txtF_mv peruskoulu oppilaanohjaus opinto-ohjaus oppilaat opinto-ohjaajat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p19847 http://www.yso.fi/onto/yso/p14999 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131 http://www.yso.fi/onto/yso/p15000
author Taurén, Juuli-Anna Kotiranta, Pauliina
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Ohjausalan maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling 1031
author_facet Taurén, Juuli-Anna Kotiranta, Pauliina Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Ohjausalan maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Guidance and Counselling 1031 Taurén, Juuli-Anna Kotiranta, Pauliina
author_sort Taurén, Juuli-Anna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-05-17T13:41:02Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Millaisena oppilaiden tulevaisuus n&#xE4;ytt&#xE4;ytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa?</title><creator>Taur&#xE9;n, Juuli-Anna</creator><creator>Kotiranta, Pauliina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Ohjausalan maisteriohjelma</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Master&#x2019;s Degree Programme in Guidance and Counselling</contributor><contributor type="oppiainekoodi">1031</contributor><subject type="other">tulevaisuusohjaus</subject><subject type="other">tulevaisuuskuva</subject><subject type="yso">opinto-ohjaajat</subject><subject type="yso">oppilaanohjaus</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;</subject><subject type="yso">tulevaisuus</subject><subject type="yso">opinto-ohjaus</subject><subject type="yso">tulevaisuuskasvatus</subject><subject type="yso">oppilaat</subject><available>2021-05-17T10:30:27Z</available><issued>2021</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75689</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202105172962</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105172962</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/75689/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105172962.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202105172962.pdf" type="application/pdf" length="694715" sequence="1"/><recordID>123456789_75689</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_75689
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:51Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/75689\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105172962.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202105172962.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2021-05-17T13:41:02Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Taurén, Juuli-Anna Kotiranta, Pauliina Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa? tulevaisuusohjaus tulevaisuuskuva opinto-ohjaajat oppilaanohjaus nuoret työelämä tulevaisuus opinto-ohjaus tulevaisuuskasvatus oppilaat
subject_txtF Ohjausalan maisteriohjelma
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_75689&index=0&size=large
title Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa?
title_full Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa?
title_fullStr Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa? Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa?
title_full_unstemmed Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa? Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa?
title_short Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa?
title_sort millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto ohjaajien puheessa
title_txtP Millaisena oppilaiden tulevaisuus näyttäytyy peruskoulun opinto-ohjaajien puheessa?
topic tulevaisuusohjaus tulevaisuuskuva opinto-ohjaajat oppilaanohjaus nuoret työelämä tulevaisuus opinto-ohjaus tulevaisuuskasvatus oppilaat
topic_facet nuoret opinto-ohjaajat opinto-ohjaus oppilaanohjaus oppilaat tulevaisuus tulevaisuuskasvatus tulevaisuuskuva tulevaisuusohjaus työelämä
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75689 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105172962
work_keys_str_mv AT taurenjuulianna millaisenaoppilaidentulevaisuusnäyttäytyyperuskoulunopintoohjaajienpuheessa