_version_ 1799173273188040704
annif_keywords_txtF_mv täydennyskoulutus maatalousyrittäjät Keski-Pohjanmaa koulutustarve maatalous
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p6266 http://www.yso.fi/onto/yso/p3058 http://www.yso.fi/onto/yso/p94206 http://www.yso.fi/onto/yso/p9233 http://www.yso.fi/onto/yso/p4503
author Kero, Soili
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Kero, Soili Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Kero, Soili
author_sort Kero, Soili
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-05-14T20:00:42Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Maatalousyritt&#xE4;jien t&#xE4;ydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla</title><creator>Kero, Soili</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">t&#xE4;ydennyskoulutustarve</subject><subject type="other">maatalousyritt&#xE4;j&#xE4;</subject><subject type="yso">koulutustarve</subject><subject type="yso">aikuiskoulutus</subject><subject type="yso">t&#xE4;ydennyskoulutus</subject><available>2021-05-14T05:23:27Z</available><issued>1997</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75565</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202105142840</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105142840</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/75565/1/kero_soili_1997.pdf" name="kero_soili_1997.pdf" type="application/pdf" length="3776041" sequence="1"/><recordID>123456789_75565</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_75565
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:05:02Z
main_date 1997-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1997
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/75565\/1\/kero_soili_1997.pdf","text":"kero_soili_1997.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1997-05-14T20:00:42Z
publishDate 1997
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kero, Soili Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla täydennyskoulutustarve maatalousyrittäjä koulutustarve aikuiskoulutus täydennyskoulutus
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_75565&index=0&size=large
title Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla
title_full Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla
title_fullStr Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla
title_full_unstemmed Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla
title_short Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla
title_sort maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet keski pohjanmaalla
title_txtP Maatalousyrittäjien täydennyskoulutustarpeet Keski-Pohjanmaalla
topic täydennyskoulutustarve maatalousyrittäjä koulutustarve aikuiskoulutus täydennyskoulutus
topic_facet aikuiskoulutus koulutustarve maatalousyrittäjä täydennyskoulutus täydennyskoulutustarve
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75565 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105142840
work_keys_str_mv AT kerosoili maatalousyrittäjientäydennyskoulutustarpeetkeskipohjanmaalla