Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla

Bibliographic Details
Main Author: Castrén, Pia Helena
Other Authors: Faculty of Education, Kasvatustieteiden tiedekunta, Department of Education, Kasvatustieteiden laitos, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Education, Kasvatustiede, 102
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 1990
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75562
_version_ 1799173294639808512
annif_keywords_txtF_mv minäkuva peruskoulu steinerkoulut opettajat opettajankoulutus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p267 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518 http://www.yso.fi/onto/yso/p385 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p10746
author Castrén, Pia Helena
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Castrén, Pia Helena Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Castrén, Pia Helena
author_sort Castrén, Pia Helena
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-05-14T20:00:41Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Min&#xE4;k&#xE4;sitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla</title><creator>Castr&#xE9;n, Pia Helena</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><available>2021-05-14T05:22:09Z</available><issued>1990</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75562</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202105142837</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105142837</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/75562/1/castren_piahelena_1990.pdf" name="castren_piahelena_1990.pdf" type="application/pdf" length="6734712" sequence="1"/><recordID>123456789_75562</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_75562
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:04:53Z
main_date 1990-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1990
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/75562\/1\/castren_piahelena_1990.pdf","text":"castren_piahelena_1990.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1990-05-14T20:00:41Z
publishDate 1990
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Castrén, Pia Helena Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_75562&index=0&size=large
title Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
title_full Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
title_fullStr Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
title_full_unstemmed Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
title_short Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
title_sort minäkäsitys steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
title_txtP Minäkäsitys Steinerkoulun ja peruskoulun opettajaksi valmistuvilla
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75562 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105142837
work_keys_str_mv AT castrenpiahelena minäkäsityssteinerkoulunjaperuskoulunopettajaksivalmistuvilla