Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla

Bibliographic Details
Main Author: Parikka, Matti
Other Authors: Faculty of Education, Kasvatustieteiden tiedekunta, Department of Education, Kasvatustieteiden laitos, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Education, Kasvatustiede, 102
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 1974
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75551
_version_ 1799173331259228160
annif_keywords_txtF_mv motivaatio käsityö (toiminta) oppilaat opetus kansakoulu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p485 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p2182
author Parikka, Matti
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Parikka, Matti Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Parikka, Matti
author_sort Parikka, Matti
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-05-14T20:00:41Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Luovan ja j&#xE4;ljent&#xE4;v&#xE4;n k&#xE4;sity&#xF6;nopetuksen yhteyksist&#xE4; oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla</title><creator>Parikka, Matti</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><available>2021-05-14T05:21:21Z</available><issued>1974</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75551</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202105142826</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105142826</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/75551/1/parikka_matti_1974.pdf" name="parikka_matti_1974.pdf" type="application/pdf" length="3727515" sequence="1"/><recordID>123456789_75551</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_75551
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:04:58Z
main_date 1974-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1974
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/75551\/1\/parikka_matti_1974.pdf","text":"parikka_matti_1974.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1974-05-14T20:00:41Z
publishDate 1974
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Parikka, Matti Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_75551&index=0&size=large
title Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla
title_full Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla
title_fullStr Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla
title_full_unstemmed Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla
title_short Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla
title_sort luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun iv luokalla
title_txtP Luovan ja jäljentävän käsityönopetuksen yhteyksistä oppilaiden motivaatioon oppivelvollisuuskoulun IV luokalla
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75551 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105142826
work_keys_str_mv AT parikkamatti luovanjajäljentävänkäsityönopetuksenyhteyksistäoppilaidenmotivaatioonoppivelvollisu