_version_ 1799746869308424192
annif_keywords_txtF_mv saattohoito palliatiivinen hoito kuolema taide hoitotyö
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p17752 http://www.yso.fi/onto/yso/p19127 http://www.yso.fi/onto/yso/p626 http://www.yso.fi/onto/yso/p2851 http://www.yso.fi/onto/yso/p10684
author Ratinen, Helena
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Taidekasvatus Art Education 311
author_facet Ratinen, Helena Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Taidekasvatus Art Education 311 Ratinen, Helena
author_sort Ratinen, Helena
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2021-05-05T20:02:47Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla</title><creator>Ratinen, Helena</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Taidekasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Art Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">311</contributor><subject type="other">applied arts</subject><subject type="other">art</subject><subject type="other">artist residences community art</subject><subject type="other">dialogicality</subject><subject type="other">encounter</subject><subject type="other">palliative treatment</subject><subject type="other">terminal care</subject><subject type="other">well-being</subject><subject type="yso">taiteilijaresidenssit</subject><subject type="yso">kohtaaminen</subject><subject type="yso">hyvinvointi</subject><subject type="yso">dialogisuus</subject><subject type="yso">taide</subject><subject type="yso">saattohoito</subject><subject type="yso">palliatiivinen hoito</subject><subject type="yso">taidekasvatus</subject><subject type="yso">yhteis&#xF6;llisyys</subject><subject type="yso">tanssi</subject><subject type="yso">yhteis&#xF6;taide</subject><subject type="yso">taiteilijat</subject><subject type="yso">osallisuus</subject><subject type="yso">soveltava taide</subject><available>2021-05-05T06:23:53Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75298</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202105052612</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105052612</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/75298/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105052612.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202105052612.pdf" type="application/pdf" length="460823" sequence="1"/><recordID>123456789_75298</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_75298
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:28Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/75298\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202105052612.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202105052612.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 311
publication_first_indexed 2021-05-05T20:02:47Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ratinen, Helena Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla applied arts art artist residences community art dialogicality encounter palliative treatment terminal care well-being taiteilijaresidenssit kohtaaminen hyvinvointi dialogisuus taide saattohoito palliatiivinen hoito taidekasvatus yhteisöllisyys tanssi yhteisötaide taiteilijat osallisuus soveltava taide
subject_txtF Taidekasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_75298&index=0&size=large
title Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla
title_full Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla
title_fullStr Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla
title_full_unstemmed Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla
title_short Baubon kanssa kasvotuksin
title_sort baubon kanssa kasvotuksin kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla
title_sub kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla
title_txtP Baubon kanssa kasvotuksin : kohtaamisen taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla
topic applied arts art artist residences community art dialogicality encounter palliative treatment terminal care well-being taiteilijaresidenssit kohtaaminen hyvinvointi dialogisuus taide saattohoito palliatiivinen hoito taidekasvatus yhteisöllisyys tanssi yhteisötaide taiteilijat osallisuus soveltava taide
topic_facet applied arts art artist residences community art dialogicality dialogisuus encounter hyvinvointi kohtaaminen osallisuus palliatiivinen hoito palliative treatment saattohoito soveltava taide taide taidekasvatus taiteilijaresidenssit taiteilijat tanssi terminal care well-being yhteisöllisyys yhteisötaide
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75298 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202105052612
work_keys_str_mv AT ratinenhelena baubonkanssakasvotuksinkohtaamisentaidettapalliatiivisenjasaattohoidonosastolla