_version_ 1799744899955818496
annif_keywords_txtF_mv oppimisympäristö nuoret motivaatio liikunta oppiminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4835 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945
author Lehtinen, Ville
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Lehtinen, Ville Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Lehtinen, Ville
author_sort Lehtinen, Ville
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2021-03-31T20:02:37Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisymp&#xE4;rist&#xF6;</title><creator>Lehtinen, Ville</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">liikuntamotivaatio</subject><subject type="other">liikunta-aktiivisuus</subject><subject type="yso">yl&#xE4;koululaiset</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">fyysinen aktiivisuus</subject><subject type="yso">oppimisymp&#xE4;rist&#xF6;</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><available>2021-03-31T06:35:19Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74909</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202103312241</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103312241</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/74909/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202103312241.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202103312241.pdf" type="application/pdf" length="978020" sequence="1"/><recordID>123456789_74909</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_74909
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:48Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/74909\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202103312241.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202103312241.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2021-03-31T20:02:37Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Lehtinen, Ville Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö liikuntamotivaatio liikunta-aktiivisuus yläkoululaiset liikunta nuoret fyysinen aktiivisuus oppimisympäristö motivaatio
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_74909&index=0&size=large
title Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö
title_full Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö
title_fullStr Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö
title_full_unstemmed Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö
title_short Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö
title_sort nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö
title_txtP Nuorta liikkumaan motivoiva oppimisympäristö
topic liikuntamotivaatio liikunta-aktiivisuus yläkoululaiset liikunta nuoret fyysinen aktiivisuus oppimisympäristö motivaatio
topic_facet fyysinen aktiivisuus liikunta liikunta-aktiivisuus liikuntamotivaatio motivaatio nuoret oppimisympäristö yläkoululaiset
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74909 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103312241
work_keys_str_mv AT lehtinenville nuortaliikkumaanmotivoivaoppimisympäristö