_version_ 1799173278283071488
annif_keywords_txtF_mv tiimityö ryhmätyö tiimit metsäntutkimus organisaatiot
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4081 http://www.yso.fi/onto/yso/p4079 http://www.yso.fi/onto/yso/p6374 http://www.yso.fi/onto/yso/p15204 http://www.yso.fi/onto/yso/p272
author Juuti-Kohonen, Merja Pääkkönen, Maarit
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Juuti-Kohonen, Merja Pääkkönen, Maarit Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Juuti-Kohonen, Merja Pääkkönen, Maarit
author_sort Juuti-Kohonen, Merja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-03-24T21:02:39Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Tiimity&#xF6;n hallinta mets&#xE4;tiimeiss&#xE4;</title><creator>Juuti-Kohonen, Merja</creator><creator>P&#xE4;&#xE4;kk&#xF6;nen, Maarit</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">tiimi</subject><subject type="other">tarveanalyysi</subject><subject type="other">henkil&#xF6;st&#xF6;n kehitt&#xE4;minen</subject><subject type="other">kehitystarve</subject><subject type="yso">oppiva organisaatio</subject><subject type="yso">tiimity&#xF6;</subject><subject type="yso">koulutustarve</subject><available>2021-03-24T06:34:49Z</available><issued>1995</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74818</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202103242158</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242158</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/74818/1/juuti-kohonen_merja_paakkonen_maarit_1995.pdf" name="juuti-kohonen_merja_paakkonen_maarit_1995.pdf" type="application/pdf" length="10226948" sequence="1"/><recordID>123456789_74818</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_74818
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:05:05Z
main_date 1995-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1995
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/74818\/1\/juuti-kohonen_merja_paakkonen_maarit_1995.pdf","text":"juuti-kohonen_merja_paakkonen_maarit_1995.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1995-03-24T21:02:39Z
publishDate 1995
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Juuti-Kohonen, Merja Pääkkönen, Maarit Tiimityön hallinta metsätiimeissä tiimi tarveanalyysi henkilöstön kehittäminen kehitystarve oppiva organisaatio tiimityö koulutustarve
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_74818&index=0&size=large
title Tiimityön hallinta metsätiimeissä
title_full Tiimityön hallinta metsätiimeissä
title_fullStr Tiimityön hallinta metsätiimeissä Tiimityön hallinta metsätiimeissä
title_full_unstemmed Tiimityön hallinta metsätiimeissä Tiimityön hallinta metsätiimeissä
title_short Tiimityön hallinta metsätiimeissä
title_sort tiimityön hallinta metsätiimeissä
title_txtP Tiimityön hallinta metsätiimeissä
topic tiimi tarveanalyysi henkilöstön kehittäminen kehitystarve oppiva organisaatio tiimityö koulutustarve
topic_facet henkilöstön kehittäminen kehitystarve koulutustarve oppiva organisaatio tarveanalyysi tiimi tiimityö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74818 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242158
work_keys_str_mv AT juutikohonenmerja tiimityönhallintametsätiimeissä