Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin

Bibliographic Details
Main Author: Lehtovuori, Riku
Other Authors: Faculty of Education, Kasvatustieteiden tiedekunta, Department of Education, Kasvatustieteiden laitos, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Education, Kasvatustiede, 102
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 1996
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74812
_version_ 1799173274724204544
annif_keywords_txtF_mv päätöksenteko arviointi kunnat opetustoimi opetushallinto
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8743 http://www.yso.fi/onto/yso/p7413 http://www.yso.fi/onto/yso/p10083 http://www.yso.fi/onto/yso/p10512 http://www.yso.fi/onto/yso/p11749
author Lehtovuori, Riku
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Lehtovuori, Riku Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Lehtovuori, Riku
author_sort Lehtovuori, Riku
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-03-24T21:02:39Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Arvot kunnan opetustoimen p&#xE4;&#xE4;t&#xF6;ksenteossa : n&#xE4;k&#xF6;kulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin</title><creator>Lehtovuori, Riku</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">desentralisaatio</subject><subject type="yso">opetushallinto</subject><subject type="yso">arviointi</subject><subject type="yso">p&#xE4;&#xE4;t&#xF6;ksenteko</subject><subject type="yso">koulutuspolitiikka</subject><subject type="yso">kunnallishallinto</subject><subject type="yso">arvot</subject><available>2021-03-24T06:34:30Z</available><issued>1996</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74812</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202103242152</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242152</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/74812/1/lehtovuori_riku_1996.pdf" name="lehtovuori_riku_1996.pdf" type="application/pdf" length="12798236" sequence="1"/><recordID>123456789_74812</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_74812
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:04:57Z
main_date 1996-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1996
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/74812\/1\/lehtovuori_riku_1996.pdf","text":"lehtovuori_riku_1996.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1996-03-24T21:02:39Z
publishDate 1996
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Lehtovuori, Riku Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin desentralisaatio opetushallinto arviointi päätöksenteko koulutuspolitiikka kunnallishallinto arvot
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_74812&index=0&size=large
title Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin
title_full Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin
title_fullStr Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin
title_full_unstemmed Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin
title_short Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa
title_sort arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin
title_sub näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin
title_txtP Arvot kunnan opetustoimen päätöksenteossa : näkökulma desentralisoidun opetushallinnon arviointiin
topic desentralisaatio opetushallinto arviointi päätöksenteko koulutuspolitiikka kunnallishallinto arvot
topic_facet arviointi arvot desentralisaatio koulutuspolitiikka kunnallishallinto opetushallinto päätöksenteko
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74812 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242152
work_keys_str_mv AT lehtovuoririku arvotkunnanopetustoimenpäätöksenteossanäkökulmadesentralisoidunopetushallinnonarv