Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin

Bibliographic Details
Main Author: Ijäs, Eva
Other Authors: Faculty of Education, Kasvatustieteiden tiedekunta, Department of Education, Kasvatustieteiden laitos, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Education, Kasvatustiede, 102
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 1976
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74795
_version_ 1799173326622425088
annif_keywords_txtF_mv oppikirjat opetussuunnitelmat uskonto ja uskonnot peruskoulun ala-aste peruskoulu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p159 http://www.yso.fi/onto/yso/p5140 http://www.yso.fi/onto/yso/p2921 http://www.yso.fi/onto/yso/p2183 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518
author Ijäs, Eva
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Ijäs, Eva Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Ijäs, Eva
author_sort Ijäs, Eva
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-03-24T21:02:39Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sis&#xE4;lt&#xF6;jen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin</title><creator>Ij&#xE4;s, Eva</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><available>2021-03-24T06:33:12Z</available><issued>1976</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74795</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202103242135</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242135</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/74795/1/ijas_eva_1976.pdf" name="ijas_eva_1976.pdf" type="application/pdf" length="7334571" sequence="1"/><recordID>123456789_74795</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_74795
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:05:02Z
main_date 1976-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1976
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/74795\/1\/ijas_eva_1976.pdf","text":"ijas_eva_1976.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1976-03-24T21:02:39Z
publishDate 1976
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Ijäs, Eva Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_74795&index=0&size=large
title Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
title_full Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
title_fullStr Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
title_full_unstemmed Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
title_short Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
title_sort peruskoulujen ala asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
title_txtP Peruskoulujen ala-asteen uskonnon oppikirjojen sisältöjen suhde peruskoulun opetussuunnitelmassa esitettyihin ja muihin tavoitteisiin
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74795 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242135
work_keys_str_mv AT ijäseva peruskoulujenalaasteenuskonnonoppikirjojensisältöjensuhdeperuskoulunopetussuunnitelmassa