_version_ 1799173278124736512
annif_keywords_txtF_mv koulutus arviointi yrittäjät johtaminen liikkeenjohto
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p84 http://www.yso.fi/onto/yso/p7413 http://www.yso.fi/onto/yso/p1178 http://www.yso.fi/onto/yso/p554 http://www.yso.fi/onto/yso/p15508
author Hanhisalo, Kirsi
author2 Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102
author_facet Hanhisalo, Kirsi Faculty of Education Kasvatustieteiden tiedekunta Department of Education Kasvatustieteiden laitos University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Education Kasvatustiede 102 Hanhisalo, Kirsi
author_sort Hanhisalo, Kirsi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2021-03-24T21:02:39Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Naisyritt&#xE4;j&#xE4;n liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niit&#xE4; kehitt&#xE4;v&#xE4;n koulutuksen arviointi</title><creator>Hanhisalo, Kirsi</creator><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden tiedekunta</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">naisyritt&#xE4;jyys</subject><subject type="other">liikkeenjohdollinen koulutus</subject><subject type="other">koulutuksen arviointi</subject><subject type="other">naisyritt&#xE4;j&#xE4;</subject><subject type="other">yritt&#xE4;j&#xE4;</subject><subject type="yso">yritt&#xE4;jyys</subject><available>2021-03-24T06:30:51Z</available><issued>1995</issued><type lang="en">Master's thesis</type><type lang="fi">Pro gradu</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74775</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202103242115</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;n oikeuss&#xE4;nn&#xF6;n alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; kvarten K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242115</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/74775/1/hanhisalo_kirsi_1995.pdf" name="hanhisalo_kirsi_1995.pdf" type="application/pdf" length="8723349" sequence="1"/><recordID>123456789_74775</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_74775
language fin
last_indexed 2024-05-08T20:04:57Z
main_date 1995-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1995
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/74775\/1\/hanhisalo_kirsi_1995.pdf","text":"hanhisalo_kirsi_1995.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 1995-03-24T21:02:39Z
publishDate 1995
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hanhisalo, Kirsi Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi naisyrittäjyys liikkeenjohdollinen koulutus koulutuksen arviointi naisyrittäjä yrittäjä yrittäjyys
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_74775&index=0&size=large
title Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi
title_full Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi
title_fullStr Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi
title_full_unstemmed Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi
title_short Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi
title_sort naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi
title_txtP Naisyrittäjän liikkeenjohdolliset ominaisuudet ja niitä kehittävän koulutuksen arviointi
topic naisyrittäjyys liikkeenjohdollinen koulutus koulutuksen arviointi naisyrittäjä yrittäjä yrittäjyys
topic_facet koulutuksen arviointi liikkeenjohdollinen koulutus naisyrittäjyys naisyrittäjä yrittäjyys yrittäjä
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74775 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202103242115
work_keys_str_mv AT hanhisalokirsi naisyrittäjänliikkeenjohdollisetominaisuudetjaniitäkehittävänkoulutuksenarviointi