Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun

Bibliographic Details
Main Author: Rantalainen, Venla
Other Authors: Liikuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Sport and Health Sciences, Liikunta- ja terveystieteet, Sport and Health Sciences, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Liikuntapedagogiikka, Physical Education Teacher Education, 502
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2021
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74105
_version_ 1799744882577768448
annif_keywords_txtF_mv fyysinen aktiivisuus nuoret yläkoulu liikunta uni (lepotila)
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p23102 http://www.yso.fi/onto/yso/p11617 http://www.yso.fi/onto/yso/p21292 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p8299
author Rantalainen, Venla
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Rantalainen, Venla Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Rantalainen, Venla
author_sort Rantalainen, Venla
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2021-02-12T21:01:53Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtym&#xE4;ss&#xE4; alakoulusta yl&#xE4;kouluun</title><creator>Rantalainen, Venla</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">seuraharrastuneisuus</subject><subject type="yso">uni (lepotila)</subject><subject type="yso">nuoret</subject><subject type="yso">fyysinen aktiivisuus</subject><subject type="yso">ruutuaika</subject><subject type="yso">painoindeksi</subject><subject type="yso">yl&#xE4;koulu</subject><available>2021-02-12T07:53:53Z</available><issued>2021</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74105</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202102121534</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202102121534</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/74105/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202102121534.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202102121534.pdf" type="application/pdf" length="526183" sequence="1"/><recordID>123456789_74105</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_74105
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:45Z
main_date 2021-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2021
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/74105\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202102121534.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202102121534.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2021-02-12T21:01:53Z
publishDate 2021
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Rantalainen, Venla Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun seuraharrastuneisuus uni (lepotila) nuoret fyysinen aktiivisuus ruutuaika painoindeksi yläkoulu
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_74105&index=0&size=large
title Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
title_full Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
title_fullStr Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
title_full_unstemmed Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
title_short Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
title_sort fyysisen aktiivisuuden seuraharrastuneisuuden ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
title_txtP Fyysisen aktiivisuuden, seuraharrastuneisuuden, ruutuajan ja painoindeksin yhteydet unen kestoon nuorilla siirtymässä alakoulusta yläkouluun
topic seuraharrastuneisuus uni (lepotila) nuoret fyysinen aktiivisuus ruutuaika painoindeksi yläkoulu
topic_facet fyysinen aktiivisuus nuoret painoindeksi ruutuaika seuraharrastuneisuus uni (lepotila) yläkoulu
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74105 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202102121534
work_keys_str_mv AT rantalainenvenla fyysisenaktiivisuudenseuraharrastuneisuudenruutuajanjapainoindeksinyhteydetunen