_version_ 1799835163512799232
annif_keywords_txtF_mv köyhyys naiset työ sukupuoliroolit kokemukset
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3476 http://www.yso.fi/onto/yso/p16991 http://www.yso.fi/onto/yso/p1810 http://www.yso.fi/onto/yso/p928 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209
author Nieminen, Ella
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiologia Sociology 203
author_facet Nieminen, Ella Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiologia Sociology 203 Nieminen, Ella
author_sort Nieminen, Ella
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-12-29T21:04:21Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Suomessa ei ty&#xF6;ll&#xE4; el&#xE4;, saati sitten rikastu" : ty&#xF6;ss&#xE4; k&#xE4;yvien ihmisten sukupuolittuneet k&#xF6;yhyyskokemukset</title><creator>Nieminen, Ella</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiologia</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Sociology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">203</contributor><subject type="yso">ep&#xE4;tyypillinen ty&#xF6;</subject><subject type="yso">k&#xF6;yhyys</subject><subject type="yso">naiset</subject><subject type="yso">tasa-arvo</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">miehet</subject><subject type="yso">habitus</subject><subject type="yso">eriarvoisuus</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><available>2020-12-29T08:39:25Z</available><issued>2020</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73497</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202012297427</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012297427</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/73497/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202012297427.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202012297427.pdf" type="application/pdf" length="580813" sequence="1"/><recordID>123456789_73497</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_73497
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:17Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/73497\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202012297427.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202012297427.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 203
publication_first_indexed 2020-12-29T21:04:21Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Nieminen, Ella "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset epätyypillinen työ köyhyys naiset tasa-arvo sukupuoli miehet habitus eriarvoisuus kokemukset
subject_txtF Sosiologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_73497&index=0&size=large
title "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
title_full "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
title_fullStr "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
title_full_unstemmed "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
title_short "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu"
title_sort suomessa ei työllä elä saati sitten rikastu työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
title_sub työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
title_txtP "Suomessa ei työllä elä, saati sitten rikastu" : työssä käyvien ihmisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
topic epätyypillinen työ köyhyys naiset tasa-arvo sukupuoli miehet habitus eriarvoisuus kokemukset
topic_facet epätyypillinen työ eriarvoisuus habitus kokemukset köyhyys miehet naiset sukupuoli tasa-arvo
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73497 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012297427
work_keys_str_mv AT nieminenella suomessaeityölläeläsaatisittenrikastutyössäkäyvienihmistensukupuolittuneetköyhyysko