_version_ 1799835157945909248
annif_keywords_txtF_mv opetus inkluusio kuulovammaiset kuurot koulut
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p18355 http://www.yso.fi/onto/yso/p4106 http://www.yso.fi/onto/yso/p8616 http://www.yso.fi/onto/yso/p386
author Valtonen, Waltteri
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietotekniikka Mathematical Information Technology 602
author_facet Valtonen, Waltteri Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietotekniikka Mathematical Information Technology 602 Valtonen, Waltteri
author_sort Valtonen, Waltteri
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2020-12-17T21:01:24Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Avustavien teknologioiden k&#xE4;ytt&#xF6; opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon</title><creator>Valtonen, Waltteri</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietotekniikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Mathematical Information Technology</contributor><contributor type="oppiainekoodi">602</contributor><subject type="yso">videoneuvottelut</subject><subject type="yso">puheentunnistus</subject><subject type="yso">teknologia</subject><subject type="yso">kuurot</subject><subject type="yso">kuulovammaiset</subject><subject type="yso">opetus</subject><subject type="yso">et&#xE4;opetus</subject><subject type="yso">tekstitys</subject><subject type="yso">opiskelijat</subject><subject type="yso">inkluusio</subject><subject type="yso">kuurous</subject><subject type="yso">huonokuuloisuus</subject><subject type="yso">erityisopetus</subject><available>2020-12-17T07:37:56Z</available><issued>2020</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73273</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202012177207</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012177207</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/73273/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202012177207.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202012177207.pdf" type="application/pdf" length="319807" sequence="1"/><recordID>123456789_73273</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_73273
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:41Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/73273\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202012177207.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202012177207.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 602
publication_first_indexed 2020-12-17T21:01:24Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Valtonen, Waltteri Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon videoneuvottelut puheentunnistus teknologia kuurot kuulovammaiset opetus etäopetus tekstitys opiskelijat inkluusio kuurous huonokuuloisuus erityisopetus
subject_txtF Tietotekniikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_73273&index=0&size=large
title Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon
title_full Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon
title_fullStr Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon
title_full_unstemmed Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon
title_short Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon
title_sort avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon
title_txtP Avustavien teknologioiden käyttö opetuksessa kuurojen ja huonosti kuulevien opiskelijoiden inkluusioon
topic videoneuvottelut puheentunnistus teknologia kuurot kuulovammaiset opetus etäopetus tekstitys opiskelijat inkluusio kuurous huonokuuloisuus erityisopetus
topic_facet erityisopetus etäopetus huonokuuloisuus inkluusio kuulovammaiset kuurot kuurous opetus opiskelijat puheentunnistus teknologia tekstitys videoneuvottelut
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73273 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202012177207
work_keys_str_mv AT valtonenwaltteri avustavienteknologioidenkäyttöopetuksessakuurojenjahuonostikuulevienopiskelijoi