_version_ 1799745357302726656
annif_keywords_txtF_mv kuorot kokemukset kuoromusiikki kulttuurierot monikulttuurisuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2170 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p768 http://www.yso.fi/onto/yso/p2190 http://www.yso.fi/onto/yso/p10647
author Taanila, Niklas
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Musiikkikasvatus Music Education 3052
author_facet Taanila, Niklas Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Department of Music, Art and Culture Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Musiikkikasvatus Music Education 3052 Taanila, Niklas
author_sort Taanila, Niklas
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-10-06T20:05:17Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Maailma-kuoron ensimm&#xE4;isen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sek&#xE4; kuorotoiminnan merkityksest&#xE4;</title><creator>Taanila, Niklas</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Music, Art and Culture Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Musiikkikasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Music Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">3052</contributor><subject type="other">Maailma-kuoro</subject><subject type="yso">kotoutuminen (maahanmuuttajat)</subject><subject type="yso">monikulttuurisuus</subject><subject type="yso">kuorot</subject><subject type="yso">sosiaalinen p&#xE4;&#xE4;oma</subject><subject type="yso">maahanmuuttajat</subject><subject type="yso">laulaminen</subject><subject type="yso">kuoronjohtajat</subject><subject type="yso">yhteis&#xF6;llisyys</subject><subject type="yso">haastattelut</subject><subject type="yso">akkulturaatio</subject><subject type="yso">musiikki</subject><subject type="yso">kuoromusiikki</subject><available>2020-10-06T06:30:21Z</available><issued>2020</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72042</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202010066098</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202010066098</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/72042/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202010066098.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202010066098.pdf" type="application/pdf" length="2076333" sequence="1"/><recordID>123456789_72042</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_72042
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:11Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/72042\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202010066098.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202010066098.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 3052
publication_first_indexed 2020-10-06T20:05:17Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Taanila, Niklas Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä Maailma-kuoro kotoutuminen (maahanmuuttajat) monikulttuurisuus kuorot sosiaalinen pääoma maahanmuuttajat laulaminen kuoronjohtajat yhteisöllisyys haastattelut akkulturaatio musiikki kuoromusiikki
subject_txtF Musiikkikasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_72042&index=0&size=large
title Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä
title_full Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä
title_fullStr Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä
title_full_unstemmed Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä
title_short Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä
title_sort maailma kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä
title_txtP Maailma-kuoron ensimmäisen polven maahanmuuttajalaulajien kokemuksia kotoutumisprosessista sekä kuorotoiminnan merkityksestä
topic Maailma-kuoro kotoutuminen (maahanmuuttajat) monikulttuurisuus kuorot sosiaalinen pääoma maahanmuuttajat laulaminen kuoronjohtajat yhteisöllisyys haastattelut akkulturaatio musiikki kuoromusiikki
topic_facet Maailma-kuoro akkulturaatio haastattelut kotoutuminen (maahanmuuttajat) kuoromusiikki kuoronjohtajat kuorot laulaminen maahanmuuttajat monikulttuurisuus musiikki sosiaalinen pääoma yhteisöllisyys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72042 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202010066098
work_keys_str_mv AT taanilaniklas maailmakuoronensimmäisenpolvenmaahanmuuttajalaulajienkokemuksiakotoutumisprosessis