_version_ 1799745347140976640
annif_keywords_txtF_mv lähisuhdeväkivalta diskurssi väkivalta miehet perheväkivalta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5389 http://www.yso.fi/onto/yso/p17817 http://www.yso.fi/onto/yso/p67 http://www.yso.fi/onto/yso/p8173 http://www.yso.fi/onto/yso/p5387
author Martikainen, Sara
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210
author_facet Martikainen, Sara Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Sosiaalityö Social Work 210 Martikainen, Sara
author_sort Martikainen, Sara
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-09-21T20:01:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Valtataisteluita ja k&#xE4;sitysten haastamista : miehiin kohdistuvan l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivallan diskurssit Helsingin Sanomissa</title><creator>Martikainen, Sara</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Sosiaality&#xF6;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Work</contributor><contributor type="oppiainekoodi">210</contributor><subject type="other">retorinen diskurssianalyysi</subject><subject type="yso">l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">v&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">parisuhde</subject><subject type="yso">perhev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">uhrit</subject><subject type="yso">miehet</subject><subject type="yso">mielipidekirjoitukset</subject><available>2020-09-21T06:59:41Z</available><issued>2020</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71814</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202009215900</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202009215900</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/71814/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202009215900.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202009215900.pdf" type="application/pdf" length="799048" sequence="1"/><recordID>123456789_71814</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_71814
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:05:16Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/71814\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202009215900.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202009215900.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 210
publication_first_indexed 2020-09-21T20:01:10Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Martikainen, Sara Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa retorinen diskurssianalyysi lähisuhdeväkivalta väkivalta parisuhde perheväkivalta uhrit miehet mielipidekirjoitukset
subject_txtF Sosiaalityö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_71814&index=0&size=large
title Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa
title_full Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa
title_fullStr Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa
title_full_unstemmed Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa
title_short Valtataisteluita ja käsitysten haastamista
title_sort valtataisteluita ja käsitysten haastamista miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit helsingin sanomissa
title_sub miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa
title_txtP Valtataisteluita ja käsitysten haastamista : miehiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan diskurssit Helsingin Sanomissa
topic retorinen diskurssianalyysi lähisuhdeväkivalta väkivalta parisuhde perheväkivalta uhrit miehet mielipidekirjoitukset
topic_facet lähisuhdeväkivalta miehet mielipidekirjoitukset parisuhde perheväkivalta retorinen diskurssianalyysi uhrit väkivalta
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71814 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202009215900
work_keys_str_mv AT martikainensara valtataisteluitajakäsitystenhaastamistamiehiinkohdistuvanlähisuhdeväkivallandisk