_version_ 1799745338457718784
annif_keywords_txtF_mv motivaatio liikunta itsemäärääminen perustarpeet koululiikunta
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p9164 http://www.yso.fi/onto/yso/p4527 http://www.yso.fi/onto/yso/p15765
author Anttila, Saana-Sofia
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Anttila, Saana-Sofia Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Anttila, Saana-Sofia
author_sort Anttila, Saana-Sofia
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-08-28T20:02:21Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sek&#xE4; viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla</title><creator>Anttila, Saana-Sofia</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="other">psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen</subject><subject type="other">psykologisten perustarpeiden tukahduttaminen</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><subject type="yso">koululiikunta</subject><subject type="yso">liikunta</subject><subject type="yso">tarpeet</subject><subject type="yso">perustarpeet</subject><subject type="yso">viihtyvyys</subject><available>2020-08-28T10:12:33Z</available><issued>2020</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71543</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202008285673</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202008285673</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/71543/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202008285673.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202008285673.pdf" type="application/pdf" length="947426" sequence="1"/><recordID>123456789_71543</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_71543
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:46Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/71543\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202008285673.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202008285673.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2020-08-28T20:02:21Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Anttila, Saana-Sofia Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen psykologisten perustarpeiden tukahduttaminen motivaatio koululiikunta liikunta tarpeet perustarpeet viihtyvyys
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_71543&index=0&size=large
title Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla
title_full Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla
title_fullStr Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla
title_full_unstemmed Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla
title_short Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla
title_sort psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7 luokkalaisilla
title_txtP Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen ja tukahduttamisen, koululiikuntamotivaation sekä viihtymisen yhteydet 7. Luokkalaisilla
topic psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen psykologisten perustarpeiden tukahduttaminen motivaatio koululiikunta liikunta tarpeet perustarpeet viihtyvyys
topic_facet koululiikunta liikunta motivaatio perustarpeet psykologisten perustarpeiden tukahduttaminen psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen tarpeet viihtyvyys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71543 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202008285673
work_keys_str_mv AT anttilasaanasofia psykologistenperustarpeidentyydyttymisenjatukahduttamisenkoululiikuntamotivaat