_version_ 1799745312453033984
annif_keywords_txtF_mv toimijuus kerronta valmentajat sukupuoli urheilu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2335 http://www.yso.fi/onto/yso/p6895 http://www.yso.fi/onto/yso/p19861 http://www.yso.fi/onto/yso/p5291 http://www.yso.fi/onto/yso/p965
author Mankonen, Vilma
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Kasvatustiede Education 102
author_facet Mankonen, Vilma Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Kasvatustiede Education 102 Mankonen, Vilma
author_sort Mankonen, Vilma
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2020-06-29T20:00:34Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa</title><creator>Mankonen, Vilma</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Kasvatustiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="other">narratiivinen positiointi</subject><subject type="other">kategoria- analyysi</subject><subject type="yso">valmennus</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">toimijuus</subject><subject type="yso">valmentajat</subject><subject type="yso">tasa-arvo</subject><subject type="yso">valta</subject><subject type="yso">feministinen tutkimus</subject><available>2020-06-29T09:11:59Z</available><issued>2020</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70968</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006295154</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006295154</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70968/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006295154.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202006295154.pdf" type="application/pdf" length="773842" sequence="1"/><recordID>123456789_70968</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_70968
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:00Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70968\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006295154.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202006295154.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2020-06-29T20:00:34Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mankonen, Vilma Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa narratiivinen positiointi kategoria- analyysi valmennus sukupuoli toimijuus valmentajat tasa-arvo valta feministinen tutkimus
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70968&index=0&size=large
title Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa
title_full Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa
title_fullStr Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa
title_full_unstemmed Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa
title_short Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa
title_sort toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa
title_txtP Toimijuus ja sukupuoli urheiluvalmentajien kerronnassa
topic narratiivinen positiointi kategoria- analyysi valmennus sukupuoli toimijuus valmentajat tasa-arvo valta feministinen tutkimus
topic_facet feministinen tutkimus kategoria- analyysi narratiivinen positiointi sukupuoli tasa-arvo toimijuus valmennus valmentajat valta
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70968 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006295154
work_keys_str_mv AT mankonenvilma toimijuusjasukupuoliurheiluvalmentajienkerronnassa