Leikki oppimisen maailmassa luokanopettajan näkökulmasta

Bibliographic Details
Main Author: Niemi, Susanna
Other Authors: Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2017
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70877
_version_ 1800378884022075392
annif_keywords_txtF_mv luokanopettajat leikkiminen oppiminen leikit opetus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3999 http://www.yso.fi/onto/yso/p316 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p318 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630
author Niemi, Susanna
author2 Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Niemi, Susanna Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Niemi, Susanna
author_sort Niemi, Susanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Historian ja etnologian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-06-24T20:06:08Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan n&#xE4;k&#xF6;kulmasta</title><creator>Niemi, Susanna</creator><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="other">merkitys</subject><subject type="other">leikki (toiminta)</subject><subject type="yso">alakoulu</subject><subject type="yso">arvo</subject><subject type="yso">kouluty&#xF6;</subject><subject type="yso">leikkiminen</subject><subject type="yso">leikkipedagogiikka</subject><available>2020-06-24T14:30:12Z</available><issued>2017</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70877</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006245067</identifier><language type="iso">fin</language><rights>In Copyright</rights><rights type="copyright">&#xA9; The Author(s)</rights><rights type="accesslevel">restrictedAccess</rights><rights type="url">https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006245067</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70877/1/Niemi_Susanna_2017.pdf" name="Niemi_Susanna_2017.pdf" type="application/pdf" length="3011008" sequence="1"/><recordID>123456789_70877</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_70877
language fin
last_indexed 2024-05-20T20:02:13Z
main_date 2017-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2017
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70877\/1\/Niemi_Susanna_2017.pdf","text":"Niemi_Susanna_2017.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 302
publication_first_indexed 2017-06-24T20:06:08Z
publishDate 2017
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Niemi, Susanna Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta merkitys leikki (toiminta) alakoulu arvo koulutyö leikkiminen leikkipedagogiikka
subject_txtF Etnologia
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70877&index=0&size=large
title Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta
title_full Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta
title_fullStr Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta
title_full_unstemmed Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta
title_short Leikki oppimisen maailmassa
title_sort leikki oppimisen maailmassa luokanopettajan näkökulmasta
title_sub luokanopettajan näkökulmasta
title_txtP Leikki oppimisen maailmassa : luokanopettajan näkökulmasta
topic merkitys leikki (toiminta) alakoulu arvo koulutyö leikkiminen leikkipedagogiikka
topic_facet alakoulu arvo koulutyö leikki (toiminta) leikkiminen leikkipedagogiikka merkitys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70877 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006245067
work_keys_str_mv AT niemisusanna leikkioppimisenmaailmassaluokanopettajannäkökulmasta