Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla

Bibliographic Details
Main Authors: Malkamäki, Riikka, Pinola, Minna
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2013
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70779
_version_ 1780991878878986240
annif_keywords_txtF_mv opettajat inkluusio oppilaat kolmiportainen tuki varhainen puuttuminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p18355 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131 http://www.yso.fi/onto/yso/p28718 http://www.yso.fi/onto/yso/p16705
author Malkamäki, Riikka Pinola, Minna
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Malkamäki, Riikka Pinola, Minna University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Malkamäki, Riikka Pinola, Minna
author_sort Malkamäki, Riikka
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:09Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla</title><creator>Malkam&#xE4;ki, Riikka</creator><creator>Pinola, Minna</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="yso">oppilaat</subject><subject type="yso">erilaiset oppijat</subject><subject type="yso">inkluusio</subject><subject type="yso">kolmiportainen tuki</subject><subject type="yso">varhainen puuttuminen</subject><subject type="yso">opettajat</subject><available>2020-06-24T13:17:29Z</available><issued>2013</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70779</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244969</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244969</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70779/1/Malkam%c3%a4ki_Riitta_2013.pdf" name="Malkam&#xE4;ki_Riitta_2013.pdf" type="application/pdf" length="6047148" sequence="1"/><recordID>123456789_70779</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70779
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:59Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70779\/1\/Malkam%c3%a4ki_Riitta_2013.pdf","text":"Malkam\u00e4ki_Riitta_2013.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-06-24T20:06:09Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Malkamäki, Riikka Pinola, Minna Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla oppilaat erilaiset oppijat inkluusio kolmiportainen tuki varhainen puuttuminen opettajat
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70779&index=0&size=large
title Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla
title_full Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla
title_fullStr Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla
title_full_unstemmed Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla
title_short Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla
title_sort opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla
title_txtP Opettajien kokemuksia kolmiportaisen tuen toteutumisesta perusopetuksen alaluokilla
topic oppilaat erilaiset oppijat inkluusio kolmiportainen tuki varhainen puuttuminen opettajat
topic_facet erilaiset oppijat inkluusio kolmiportainen tuki opettajat oppilaat varhainen puuttuminen
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70779 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244969
work_keys_str_mv AT malkamäkiriikka opettajienkokemuksiakolmiportaisentuentoteutumisestaperusopetuksenalaluokilla