Kaksi opettajaa, yksi luokka tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa

Bibliographic Details
Main Author: Siltala, Pia
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2013
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70765
_version_ 1780991898231504896
annif_keywords_txtF_mv opettajat samanaikaisopetus koulut oppilaat erityisopetus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p25308 http://www.yso.fi/onto/yso/p386 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131 http://www.yso.fi/onto/yso/p6984
author Siltala, Pia
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Siltala, Pia University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Siltala, Pia
author_sort Siltala, Pia
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:08Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa</title><creator>Siltala, Pia</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="yso">inkluusio</subject><subject type="yso">moniammatillisuus</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">samanaikaisopetus</subject><subject type="yso">yhteisty&#xF6;</subject><available>2020-06-24T13:16:37Z</available><issued>2013</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70765</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244955</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244955</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70765/1/Siltala_Pia_2013.pdf" name="Siltala_Pia_2013.pdf" type="application/pdf" length="6559550" sequence="1"/><recordID>123456789_70765</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70765
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:30Z
main_date 2013-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2013
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70765\/1\/Siltala_Pia_2013.pdf","text":"Siltala_Pia_2013.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2013-06-24T20:06:08Z
publishDate 2013
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Siltala, Pia Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa inkluusio moniammatillisuus opettajat samanaikaisopetus yhteistyö
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70765&index=0&size=large
title Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa
title_full Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa
title_fullStr Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa
title_full_unstemmed Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa
title_short Kaksi opettajaa, yksi luokka
title_sort kaksi opettajaa yksi luokka tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa
title_sub tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa
title_txtP Kaksi opettajaa, yksi luokka : tapaustutkimus opettajien ja oppilaiden kokemuksista samanaikaisopetuksessa
topic inkluusio moniammatillisuus opettajat samanaikaisopetus yhteistyö
topic_facet inkluusio moniammatillisuus opettajat samanaikaisopetus yhteistyö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70765 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244955
work_keys_str_mv AT siltalapia kaksiopettajaayksiluokkatapaustutkimusopettajienjaoppilaidenkokemuksistasamanaikaisop