Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi?

Bibliographic Details
Main Author: Mäkiaho, Kari-Pekka
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2011
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70679
_version_ 1780991992667308032
annif_keywords_txtF_mv palaute opettajat reflektio oppiminen opettajuus
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1236 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p23563 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p8790
author Mäkiaho, Kari-Pekka
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Mäkiaho, Kari-Pekka University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Mäkiaho, Kari-Pekka
author_sort Mäkiaho, Kari-Pekka
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden v&#xE4;lineen&#xE4; : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisens&#xE4; tueksi?</title><creator>M&#xE4;kiaho, Kari-Pekka</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="yso">palaute</subject><subject type="yso">reflektio</subject><subject type="yso">ammatillinen kehitys</subject><subject type="yso">osallisuus</subject><subject type="yso">opettajuus</subject><available>2020-06-24T12:53:35Z</available><issued>2011</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70679</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244869</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244869</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70679/1/M%c3%a4kiaho_Kari-Pekka_2011.pdf" name="M&#xE4;kiaho_Kari-Pekka_2011.pdf" type="application/pdf" length="49184479" sequence="1"/><recordID>123456789_70679</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70679
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:15:05Z
main_date 2011-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2011
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70679\/1\/M%c3%a4kiaho_Kari-Pekka_2011.pdf","text":"M\u00e4kiaho_Kari-Pekka_2011.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2011-06-24T20:06:10Z
publishDate 2011
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Mäkiaho, Kari-Pekka Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi? palaute reflektio ammatillinen kehitys osallisuus opettajuus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70679&index=0&size=large
title Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi?
title_full Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi?
title_fullStr Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi? Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi?
title_full_unstemmed Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi? Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi?
title_short Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä
title_sort oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi
title_sub millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi?
title_txtP Oppilaan antama palaute opettajan reflektion ja oppilaan osallisuuden välineenä : millaista tietoa opettaja saa oppilaiden antamasta palautteesta ammatillisen kehittymisensä tueksi?
topic palaute reflektio ammatillinen kehitys osallisuus opettajuus
topic_facet ammatillinen kehitys opettajuus osallisuus palaute reflektio
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70679 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244869
work_keys_str_mv AT mäkiahokaripekka oppilaanantamapalauteopettajanreflektionjaoppilaanosallisuudenvälineenämillaist