Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä

Bibliographic Details
Main Author: Hallanoro, Jaakko
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2010
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70658
_version_ 1780991933860020224
annif_keywords_txtF_mv työhyvinvointi eläkkeelle siirtyminen opettajat ikääntyminen ikääntyvät työntekijät
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p1835 http://www.yso.fi/onto/yso/p4810 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p5056 http://www.yso.fi/onto/yso/p4637
author Hallanoro, Jaakko
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Hallanoro, Jaakko University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Hallanoro, Jaakko
author_sort Hallanoro, Jaakko
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:09Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ik&#xE4;&#xE4;ntyvien opettajien kokemuksia ja k&#xE4;sityksi&#xE4; ty&#xF6;hyvinvoinnista ja el&#xE4;kkeelle siirtymisest&#xE4;</title><creator>Hallanoro, Jaakko</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="yso">ty&#xF6;yhteis&#xF6;t</subject><subject type="yso">ty&#xF6;hyvinvointi</subject><subject type="yso">opettajuus</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">ik&#xE4;&#xE4;ntyminen</subject><subject type="yso">el&#xE4;m&#xE4;nkaari</subject><subject type="yso">el&#xE4;kkeelle siirtyminen</subject><available>2020-06-24T12:52:29Z</available><issued>2010</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70658</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244848</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244848</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70658/1/Hallanoro_Jarkko_2010.pdf" name="Hallanoro_Jarkko_2010.pdf" type="application/pdf" length="4587856" sequence="1"/><recordID>123456789_70658</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70658
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:53Z
main_date 2010-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2010
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70658\/1\/Hallanoro_Jarkko_2010.pdf","text":"Hallanoro_Jarkko_2010.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2010-06-24T20:06:09Z
publishDate 2010
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hallanoro, Jaakko Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä työyhteisöt työhyvinvointi opettajuus opettajat ikääntyminen elämänkaari eläkkeelle siirtyminen
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70658&index=0&size=large
title Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä
title_full Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä
title_fullStr Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä
title_full_unstemmed Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä
title_short Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä
title_sort ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä
title_txtP Ikääntyvien opettajien kokemuksia ja käsityksiä työhyvinvoinnista ja eläkkeelle siirtymisestä
topic työyhteisöt työhyvinvointi opettajuus opettajat ikääntyminen elämänkaari eläkkeelle siirtyminen
topic_facet eläkkeelle siirtyminen elämänkaari ikääntyminen opettajat opettajuus työhyvinvointi työyhteisöt
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70658 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244848
work_keys_str_mv AT hallanorojaakko ikääntyvienopettajienkokemuksiajakäsityksiätyöhyvinvoinnistajaeläkkeellesiirtymi