"Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa

Bibliographic Details
Main Author: Haapala, Johanna
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2006
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70542
_version_ 1780991942035767296
annif_keywords_txtF_mv uskontokasvatus lapset (ikäryhmät) opetusmenetelmät uskonnonpedagogiikka alakoulu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p2068 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354 http://www.yso.fi/onto/yso/p988 http://www.yso.fi/onto/yso/p15715 http://www.yso.fi/onto/yso/p21828
author Haapala, Johanna
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 302
author_facet Haapala, Johanna University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Luokanopettajakoulutus Teacher Education 302 Haapala, Johanna
author_sort Haapala, Johanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Siit&#xE4; tuli hyv&#xE4; tunne, kun se paimen pelasteli niit&#xE4; lampaita" : Godly Play -menetelm&#xE4;n k&#xE4;ytt&#xF6; alakoulun uskonnonopetuksessa</title><creator>Haapala, Johanna</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="yso">opetusmenetelm&#xE4;t</subject><subject type="yso">uskontokasvatus</subject><subject type="yso">uskonnonpedagogiikka</subject><subject type="yso">peruskoulun ala-aste</subject><available>2020-06-24T12:24:42Z</available><issued>2006</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70542</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244732</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244732</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70542/1/Haapala_Johanna_2008.pdf" name="Haapala_Johanna_2008.pdf" type="application/pdf" length="7118362" sequence="1"/><recordID>123456789_70542</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70542
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:48Z
main_date 2006-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2006
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70542\/1\/Haapala_Johanna_2008.pdf","text":"Haapala_Johanna_2008.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2006-06-24T20:06:10Z
publishDate 2006
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Haapala, Johanna "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa opetusmenetelmät uskontokasvatus uskonnonpedagogiikka peruskoulun ala-aste
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70542&index=0&size=large
title "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa
title_full "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa
title_fullStr "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa
title_full_unstemmed "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa
title_short "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita"
title_sort siitä tuli hyvä tunne kun se paimen pelasteli niitä lampaita godly play menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa
title_sub Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa
title_txtP "Siitä tuli hyvä tunne, kun se paimen pelasteli niitä lampaita" : Godly Play -menetelmän käyttö alakoulun uskonnonopetuksessa
topic opetusmenetelmät uskontokasvatus uskonnonpedagogiikka peruskoulun ala-aste
topic_facet opetusmenetelmät peruskoulun ala-aste uskonnonpedagogiikka uskontokasvatus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70542 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244732
work_keys_str_mv AT haapalajohanna siitätulihyvätunnekunsepaimenpelasteliniitälampaitagodlyplaymenetelmänkäyttöalako