Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa

Bibliographic Details
Main Authors: Johnson, Sonja, Hagström, Tiina
Other Authors: Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2005
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70506
_version_ 1780991700721729536
annif_keywords_txtF_mv yrittäjyyskasvatus yrittäjyys yrittäjät opettajat lukio
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p19497 http://www.yso.fi/onto/yso/p1182 http://www.yso.fi/onto/yso/p1178 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p7401
author Johnson, Sonja Hagström, Tiina
author2 Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 302
author_facet Johnson, Sonja Hagström, Tiina Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 302 Johnson, Sonja Hagström, Tiina
author_sort Johnson, Sonja
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:09Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Yritt&#xE4;jyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yritt&#xE4;jien k&#xE4;sityksi&#xE4; ja kokemuksia yritt&#xE4;jyyskasvatuksesta Kokkolassa</title><creator>Johnson, Sonja</creator><creator>Hagstr&#xF6;m, Tiina</creator><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="yso">lukio</subject><subject type="yso">perusopetus</subject><subject type="yso">yritt&#xE4;jyys</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">yritt&#xE4;jyyskasvatus</subject><subject type="yso">yritt&#xE4;j&#xE4;t</subject><available>2020-06-24T12:09:35Z</available><issued>2005</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70506</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244696</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244696</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70506/1/Hagstr%c3%b6m_Tiina_2005.pdf" name="Hagstr&#xF6;m_Tiina_2005.pdf" type="application/pdf" length="18307811" sequence="1"/><recordID>123456789_70506</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70506
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:51Z
main_date 2005-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2005
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70506\/1\/Hagstr%c3%b6m_Tiina_2005.pdf","text":"Hagstr\u00f6m_Tiina_2005.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2005-06-24T20:06:09Z
publishDate 2005
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Johnson, Sonja Hagström, Tiina Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa lukio perusopetus yrittäjyys opettajat yrittäjyyskasvatus yrittäjät
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70506&index=0&size=large
title Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa
title_full Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa
title_fullStr Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa
title_full_unstemmed Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa
title_short Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot
title_sort yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta kokkolassa
title_sub opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa
title_txtP Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot : opettajien ja yrittäjien käsityksiä ja kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta Kokkolassa
topic lukio perusopetus yrittäjyys opettajat yrittäjyyskasvatus yrittäjät
topic_facet lukio opettajat perusopetus yrittäjyys yrittäjyyskasvatus yrittäjät
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70506 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244696
work_keys_str_mv AT johnsonsonja yrittäjyyskasvatuksenmonetkasvotopettajienjayrittäjienkäsityksiäjakokemuksiayrittäj