"Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä

Bibliographic Details
Main Authors: Kallio, Helena, Lehtinen, Pikka-Maria
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2004
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70492
_version_ 1780991700524597248
annif_keywords_txtF_mv koulut kokemukset oppilaat koululaiset peruskoulu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p386 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p8131 http://www.yso.fi/onto/yso/p16485 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518
author Kallio, Helena Lehtinen, Pikka-Maria
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Kallio, Helena Lehtinen, Pikka-Maria University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Kallio, Helena Lehtinen, Pikka-Maria
author_sort Kallio, Helena
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"Tunsin kumpuavaa onnea sis&#xE4;ll&#xE4;ni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyv&#xE4;st&#xE4; koulup&#xE4;iv&#xE4;st&#xE4;</title><creator>Kallio, Helena</creator><creator>Lehtinen, Pikka-Maria</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="other">koulu</subject><subject type="yso">fenomenologia</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">oppilaat</subject><subject type="yso">p&#xE4;iv&#xE4;kirjat</subject><subject type="yso">viihtyvyys</subject><available>2020-06-24T12:08:54Z</available><issued>2004</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70492</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244682</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244682</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70492/1/Kallio_Helena_2004.pdf" name="Kallio_Helena_2004.pdf" type="application/pdf" length="7120412" sequence="1"/><recordID>123456789_70492</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70492
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:58Z
main_date 2004-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2004
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70492\/1\/Kallio_Helena_2004.pdf","text":"Kallio_Helena_2004.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2004-06-24T20:06:10Z
publishDate 2004
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Kallio, Helena Lehtinen, Pikka-Maria "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä koulu fenomenologia kokemukset oppilaat päiväkirjat viihtyvyys
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70492&index=0&size=large
title "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä
title_full "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä
title_fullStr "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä
title_full_unstemmed "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä
title_short "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni"
title_sort tunsin kumpuavaa onnea sisälläni kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä
title_sub kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä
title_txtP "Tunsin kumpuavaa onnea sisälläni" : kuudesluokkalaisten oppilaiden kokemuksia koulusta ja hyvästä koulupäivästä
topic koulu fenomenologia kokemukset oppilaat päiväkirjat viihtyvyys
topic_facet fenomenologia kokemukset koulu oppilaat päiväkirjat viihtyvyys
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70492 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244682
work_keys_str_mv AT kalliohelena tunsinkumpuavaaonneasisällänikuudesluokkalaistenoppilaidenkokemuksiakoulustajahyväs