"...iloa opituista asioista" vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa

Bibliographic Details
Main Author: Taira, Sinikka
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2003
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70438
_version_ 1780991894888644608
annif_keywords_txtF_mv esiopetus opetussuunnitelmat päiväkodit vanhemmat lapset (ikäryhmät)
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p20272 http://www.yso.fi/onto/yso/p5140 http://www.yso.fi/onto/yso/p282 http://www.yso.fi/onto/yso/p4074 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354
author Taira, Sinikka
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Taira, Sinikka University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Taira, Sinikka
author_sort Taira, Sinikka
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:10Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>"...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa</title><creator>Taira, Sinikka</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="other">lapset</subject><subject type="yso">vanhemmuus</subject><subject type="yso">opetussuunnitelmat</subject><subject type="yso">esikoululaiset</subject><subject type="yso">kontekstuaalisuus</subject><subject type="yso">kehitys</subject><subject type="yso">kasvatus</subject><subject type="yso">esiopetus</subject><available>2020-06-24T11:50:49Z</available><issued>2003</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70438</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244628</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244628</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70438/1/Taira_Sinikka_2003.pdf" name="Taira_Sinikka_2003.pdf" type="application/pdf" length="3967539" sequence="1"/><recordID>123456789_70438</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70438
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:15:02Z
main_date 2003-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2003
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70438\/1\/Taira_Sinikka_2003.pdf","text":"Taira_Sinikka_2003.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2003-06-24T20:06:10Z
publishDate 2003
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Taira, Sinikka "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa lapset vanhemmuus opetussuunnitelmat esikoululaiset kontekstuaalisuus kehitys kasvatus esiopetus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70438&index=0&size=large
title "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa
title_full "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa
title_fullStr "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa
title_full_unstemmed "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa
title_short "...iloa opituista asioista"
title_sort iloa opituista asioista vanhempien kokemuksia esiopetuksesta kurikassa
title_sub vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa
title_txtP "...iloa opituista asioista" : vanhempien kokemuksia esiopetuksesta Kurikassa
topic lapset vanhemmuus opetussuunnitelmat esikoululaiset kontekstuaalisuus kehitys kasvatus esiopetus
topic_facet esikoululaiset esiopetus kasvatus kehitys kontekstuaalisuus lapset opetussuunnitelmat vanhemmuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70438 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244628
work_keys_str_mv AT tairasinikka iloaopituistaasioistavanhempienkokemuksiaesiopetuksestakurikassa