Niin metsä vastaa... tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta

Bibliographic Details
Main Authors: Pitkänen, Kirsi, Saha, Johanna
Other Authors: Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2003
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70396
_version_ 1780991700043300864
annif_keywords_txtF_mv kokemukset koululaiset motivaatio opetus peruskoulu
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p16485 http://www.yso.fi/onto/yso/p4734 http://www.yso.fi/onto/yso/p2630 http://www.yso.fi/onto/yso/p2518
author Pitkänen, Kirsi Saha, Johanna
author2 Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Pitkänen, Kirsi Saha, Johanna Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Pitkänen, Kirsi Saha, Johanna
author_sort Pitkänen, Kirsi
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-24T20:06:08Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Niin mets&#xE4; vastaa... : tekij&#xF6;it&#xE4;, jotka vaikuttavat yhdeks&#xE4;sluokkalaisten my&#xF6;nteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta</title><creator>Pitk&#xE4;nen, Kirsi</creator><creator>Saha, Johanna</creator><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="yso">vuorovaikutus</subject><subject type="yso">opettajat</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><subject type="yso">kokemukset</subject><subject type="yso">opetus</subject><available>2020-06-24T07:41:36Z</available><issued>2003</issued><type lang="fi">Pro gradu</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70396</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006244588</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244588</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70396/1/Pitk%c3%a4nen_Kirsi_2003.pdf" name="Pitk&#xE4;nen_Kirsi_2003.pdf" type="application/pdf" length="6676468" sequence="1"/><recordID>123456789_70396</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70396
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:13:26Z
main_date 2003-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2003
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70396\/1\/Pitk%c3%a4nen_Kirsi_2003.pdf","text":"Pitk\u00e4nen_Kirsi_2003.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 2003-06-24T20:06:08Z
publishDate 2003
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pitkänen, Kirsi Saha, Johanna Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta vuorovaikutus opettajat oppiminen motivaatio kokemukset opetus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70396&index=0&size=large
title Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta
title_full Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta
title_fullStr Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta
title_full_unstemmed Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta
title_short Niin metsä vastaa...
title_sort niin metsä vastaa tekijöitä jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta
title_sub tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta
title_txtP Niin metsä vastaa... : tekijöitä, jotka vaikuttavat yhdeksäsluokkalaisten myönteisten muistojen ja kokemusten syntyyn peruskoulun ajalta
topic vuorovaikutus opettajat oppiminen motivaatio kokemukset opetus
topic_facet kokemukset motivaatio opettajat opetus oppiminen vuorovaikutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70396 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006244588
work_keys_str_mv AT pitkänenkirsi niinmetsävastaatekijöitäjotkavaikuttavatyhdeksäsluokkalaistenmyönteistenmuistojenj