Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen

Bibliographic Details
Main Author: Hyvönen, Ari
Other Authors: University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto, Teacher Education, Luokanopettajakoulutus, 302
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 1992
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70188
_version_ 1780991680364675072
annif_keywords_txtF_mv oppimistyylit opetusmenetelmät oppiminen aggressiivisuus käyttäytyminen
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p7416 http://www.yso.fi/onto/yso/p988 http://www.yso.fi/onto/yso/p2945 http://www.yso.fi/onto/yso/p6586 http://www.yso.fi/onto/yso/p3625
author Hyvönen, Ari
author2 University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302
author_facet Hyvönen, Ari University of Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Teacher Education Luokanopettajakoulutus 302 Hyvönen, Ari
author_sort Hyvönen, Ari
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
first_indexed 2020-06-23T20:05:53Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Oppilaan henkil&#xF6;kohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelm&#xE4;n vaikutus aggressiiviseen k&#xE4;ytt&#xE4;ytymiseen</title><creator>Hyv&#xF6;nen, Ari</creator><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiainekoodi">302</contributor><subject type="other">psykologinen syntym&#xE4;</subject><subject type="other">oppimistyyli</subject><subject type="yso">narsismi</subject><subject type="yso">aggressiivisuus</subject><available>2020-06-23T11:33:39Z</available><issued>1992</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70188</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006234380</identifier><language type="iso" lang="fi">fi</language><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="accesslevel" lang="fi">restrictedAccess</rights><rights type="accessrights" lang="en">This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Aineistoon p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; on rajoitettu tekij&#xE4;noikeussyist&#xE4;. Aineisto on luettavissa Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;asemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006234380</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70188/1/Hyv%c3%b6nen_Ari_1992.pdf" name="Hyv&#xF6;nen_Ari_1992.pdf" type="application/pdf" length="3411113" sequence="1"/><recordID>123456789_70188</recordID></qualifieddc>
hierarchy_parent_title Institutional Repository
id jyx.123456789_70188
institution JYU
language fin
last_indexed 2023-07-03T20:14:30Z
main_date 1992-01-01T00:00:00Z
main_date_str 1992
media_type_str_mv 0/application/ 1/application/pdf/
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70188\/1\/Hyv%c3%b6nen_Ari_1992.pdf","text":"Hyv\u00f6nen_Ari_1992.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publication_first_indexed 1992-06-23T20:05:53Z
publishDate 1992
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Hyvönen, Ari Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen psykologinen syntymä oppimistyyli narsismi aggressiivisuus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70188&index=0&size=large
title Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen
title_full Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen
title_fullStr Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen
title_full_unstemmed Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen
title_short Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen
title_sort oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen
title_txtP Oppilaan henkilökohtaisen oppimistyylin pohjalta laaditun opetusmenetelmän vaikutus aggressiiviseen käyttäytymiseen
topic psykologinen syntymä oppimistyyli narsismi aggressiivisuus
topic_facet aggressiivisuus narsismi oppimistyyli psykologinen syntymä
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70188 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006234380
work_keys_str_mv AT hyvönenari oppilaanhenkilökohtaisenoppimistyylinpohjaltalaaditunopetusmenetelmänvaikutusaggressi