_version_ 1799745298409455616
annif_keywords_txtF_mv lähisuhdeväkivalta väkivalta perheväkivalta poliisit (ammatit) parisuhde
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5389 http://www.yso.fi/onto/yso/p67 http://www.yso.fi/onto/yso/p5387 http://www.yso.fi/onto/yso/p20817 http://www.yso.fi/onto/yso/p2797
author Pekkarinen, Anna-Greta
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yhteiskuntapolitiikka Social Policy 209
author_facet Pekkarinen, Anna-Greta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Department of Social Sciences and Philosophy Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Yhteiskuntapolitiikka Social Policy 209 Pekkarinen, Anna-Greta
author_sort Pekkarinen, Anna-Greta
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-06-22T20:05:01Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Parisuhdev&#xE4;kivallan kehyst&#xE4;minen poliisien ty&#xF6;ss&#xE4;</title><creator>Pekkarinen, Anna-Greta</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Social Sciences and Philosophy</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Yhteiskuntapolitiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Social Policy</contributor><contributor type="oppiainekoodi">209</contributor><subject type="other">v&#xE4;kivaltatutkimus</subject><subject type="yso">sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="yso">fokusryhm&#xE4;haastattelut</subject><subject type="yso">kehysanalyysi</subject><subject type="yso">poliisit (ammatit)</subject><subject type="yso">l&#xE4;hisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">v&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">uhrit</subject><subject type="yso">perhev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">parisuhdev&#xE4;kivalta</subject><subject type="yso">v&#xE4;kivaltaty&#xF6;</subject><available>2020-06-22T13:00:03Z</available><issued>2020</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70139</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006224329</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006224329</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/70139/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006224329.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202006224329.pdf" type="application/pdf" length="693716" sequence="1"/><recordID>123456789_70139</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_70139
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:00:58Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/70139\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006224329.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202006224329.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 209
publication_first_indexed 2020-06-22T20:05:01Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pekkarinen, Anna-Greta Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä väkivaltatutkimus sisällönanalyysi fokusryhmähaastattelut kehysanalyysi poliisit (ammatit) lähisuhdeväkivalta väkivalta uhrit perheväkivalta parisuhdeväkivalta väkivaltatyö
subject_txtF Yhteiskuntapolitiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_70139&index=0&size=large
title Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
title_full Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
title_fullStr Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
title_full_unstemmed Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
title_short Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
title_sort parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
title_txtP Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä
topic väkivaltatutkimus sisällönanalyysi fokusryhmähaastattelut kehysanalyysi poliisit (ammatit) lähisuhdeväkivalta väkivalta uhrit perheväkivalta parisuhdeväkivalta väkivaltatyö
topic_facet fokusryhmähaastattelut kehysanalyysi lähisuhdeväkivalta parisuhdeväkivalta perheväkivalta poliisit (ammatit) sisällönanalyysi uhrit väkivalta väkivaltatutkimus väkivaltatyö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70139 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006224329
work_keys_str_mv AT pekkarinenannagreta parisuhdeväkivallankehystäminenpoliisientyössä