Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä case-tutkimus

Bibliographic Details
Main Author: Utti, Ville
Other Authors: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Laskentatoimi, Accounting, 20421
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2020
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69744
_version_ 1799745256475852800
annif_keywords_txtF_mv palkitseminen tulospalkka motivointi palkkajärjestelmät työntekijät
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p4737 http://www.yso.fi/onto/yso/p17470 http://www.yso.fi/onto/yso/p4736 http://www.yso.fi/onto/yso/p1969 http://www.yso.fi/onto/yso/p1075
author Utti, Ville
author2 Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Laskentatoimi Accounting 20421
author_facet Utti, Ville Kauppakorkeakoulu School of Business and Economics Taloustieteet Business and Economics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Laskentatoimi Accounting 20421 Utti, Ville
author_sort Utti, Ville
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Taloustieteet
faculty_txtF Kauppakorkeakoulu
first_indexed 2021-05-17T13:41:20Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Ty&#xF6;ntekij&#xF6;iden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkioj&#xE4;rjestelm&#xE4;ll&#xE4; : case-tutkimus</title><creator>Utti, Ville</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kauppakorkeakoulu</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">School of Business and Economics</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Taloustieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Business and Economics</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Laskentatoimi</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Accounting</contributor><contributor type="oppiainekoodi">20421</contributor><subject type="other">johdon ohjausj&#xE4;rjestelm&#xE4;t</subject><subject type="other">tulospalkkio</subject><subject type="yso">rakennusala</subject><subject type="yso">tulospalkka</subject><subject type="yso">motivaatio</subject><subject type="yso">kannustimet</subject><subject type="yso">motivointi</subject><available>2020-06-05T08:13:13Z</available><issued>2020</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69744</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006054001</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><rights type="accessrights" lang="fi">Tekij&#xE4; ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopiston kirjaston arkistoty&#xF6;semalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..</rights><rights type="accessrights" lang="en">The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyv&#xE4;skyl&#xE4; University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006054001</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/69744/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006054001.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202006054001.pdf" type="application/pdf" length="1596246" sequence="1"/><recordID>123456789_69744</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_69744
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:24Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/69744\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006054001.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202006054001.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 20421
publication_first_indexed 2020-05-17T13:41:20Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Utti, Ville Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus johdon ohjausjärjestelmät tulospalkkio rakennusala tulospalkka motivaatio kannustimet motivointi
subject_txtF Laskentatoimi
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_69744&index=0&size=large
title Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus
title_full Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus
title_fullStr Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus
title_full_unstemmed Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus
title_short Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä
title_sort työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä case tutkimus
title_sub case-tutkimus
title_txtP Työntekijöiden motivointi ja ohjaaminen budjettiperusteisella tulospalkkiojärjestelmällä : case-tutkimus
topic johdon ohjausjärjestelmät tulospalkkio rakennusala tulospalkka motivaatio kannustimet motivointi
topic_facet johdon ohjausjärjestelmät kannustimet motivaatio motivointi rakennusala tulospalkka tulospalkkio
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69744 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006054001
work_keys_str_mv AT uttiville työntekijöidenmotivointijaohjaaminenbudjettiperusteisellatulospalkkiojärjestelmälläcas