_version_ 1799745247507382272
annif_keywords_txtF_mv matematiikka alakoulu eriyttäminen opettajat peruskoulun ala-aste
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p3160 http://www.yso.fi/onto/yso/p21828 http://www.yso.fi/onto/yso/p987 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117 http://www.yso.fi/onto/yso/p2183
author Helanto, Hanna
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Helanto, Hanna Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Helanto, Hanna
author_sort Helanto, Hanna
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2020-06-03T20:02:38Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Alakoulun opettajien n&#xE4;kemyksi&#xE4; hyvist&#xE4; matematiikan teht&#xE4;v&#xE4;nannoista eriytt&#xE4;misen n&#xE4;k&#xF6;kulmasta</title><creator>Helanto, Hanna</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">teht&#xE4;v&#xE4;nannot</subject><subject type="other">oppimistilanteet</subject><subject type="yso">matematiikka</subject><subject type="yso">opetus</subject><subject type="yso">oppiminen</subject><subject type="yso">matemaattinen ajattelu</subject><subject type="yso">eriytt&#xE4;minen</subject><subject type="yso">matemaattiset taidot</subject><available>2020-06-03T09:03:39Z</available><issued>2020</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69671</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006033927</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006033927</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/69671/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006033927.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202006033927.pdf" type="application/pdf" length="956389" sequence="1"/><recordID>123456789_69671</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_69671
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:00:54Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/69671\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006033927.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202006033927.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2020-06-03T20:02:38Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Helanto, Hanna Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta tehtävänannot oppimistilanteet matematiikka opetus oppiminen matemaattinen ajattelu eriyttäminen matemaattiset taidot
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_69671&index=0&size=large
title Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
title_full Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
title_fullStr Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
title_full_unstemmed Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
title_short Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
title_sort alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
title_txtP Alakoulun opettajien näkemyksiä hyvistä matematiikan tehtävänannoista eriyttämisen näkökulmasta
topic tehtävänannot oppimistilanteet matematiikka opetus oppiminen matemaattinen ajattelu eriyttäminen matemaattiset taidot
topic_facet eriyttäminen matemaattinen ajattelu matemaattiset taidot matematiikka opetus oppiminen oppimistilanteet tehtävänannot
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69671 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006033927
work_keys_str_mv AT helantohanna alakoulunopettajiennäkemyksiähyvistämatematiikantehtävänannoistaeriyttämisennäkökul