_version_ 1799835117692125184
annif_keywords_txtF_mv avoin lähdekoodi tietokoneohjelmat ohjelmistotuotanto tietotekniikkayritykset vapaat ohjelmistot
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p17089 http://www.yso.fi/onto/yso/p26592 http://www.yso.fi/onto/yso/p17097 http://www.yso.fi/onto/yso/p11235 http://www.yso.fi/onto/yso/p3711
author Koponen, Jasu
author2 Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601
author_facet Koponen, Jasu Informaatioteknologian tiedekunta Faculty of Information Technology Informaatioteknologia Information Technology Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Tietojärjestelmätiede Information Systems Science 601 Koponen, Jasu
author_sort Koponen, Jasu
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Informaatioteknologia
faculty_txtF Informaatioteknologian tiedekunta
first_indexed 2020-06-02T20:05:05Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Avoimen l&#xE4;hdekoodin hy&#xF6;dyt ohjelmistoyrityksiss&#xE4;</title><creator>Koponen, Jasu</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Informaatioteknologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Information Technology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Informaatioteknologia</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Information Technology</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Tietoj&#xE4;rjestelm&#xE4;tiede</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Information Systems Science</contributor><contributor type="oppiainekoodi">601</contributor><subject type="yso">ohjelmistoliiketoiminta</subject><subject type="yso">ohjelmistotuotanto</subject><subject type="yso">vapaat ohjelmistot</subject><subject type="yso">avoin l&#xE4;hdekoodi</subject><available>2020-06-02T06:27:05Z</available><issued>2020</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69377</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202006023635</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006023635</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/69377/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006023635.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202006023635.pdf" type="application/pdf" length="239592" sequence="1"/><recordID>123456789_69377</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_69377
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:19Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/69377\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202006023635.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202006023635.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 601
publication_first_indexed 2020-06-02T20:05:05Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Koponen, Jasu Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä ohjelmistoliiketoiminta ohjelmistotuotanto vapaat ohjelmistot avoin lähdekoodi
subject_txtF Kognitiotiede
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_69377&index=0&size=large
title Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä
title_full Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä
title_fullStr Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä
title_full_unstemmed Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä
title_short Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä
title_sort avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä
title_txtP Avoimen lähdekoodin hyödyt ohjelmistoyrityksissä
topic ohjelmistoliiketoiminta ohjelmistotuotanto vapaat ohjelmistot avoin lähdekoodi
topic_facet avoin lähdekoodi ohjelmistoliiketoiminta ohjelmistotuotanto vapaat ohjelmistot
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69377 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202006023635
work_keys_str_mv AT koponenjasu avoimenlähdekoodinhyödytohjelmistoyrityksissä