Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa

Bibliographic Details
Main Author: Metsälä, Elina
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Luokanopettajakoulutus, Teacher Education, 103
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2020
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68955
_version_ 1799745206646472704
annif_keywords_txtF_mv opetussuunnitelmat perusopetus uskonto ja uskonnot alakoulu oppikirjat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p5140 http://www.yso.fi/onto/yso/p19327 http://www.yso.fi/onto/yso/p2921 http://www.yso.fi/onto/yso/p21828 http://www.yso.fi/onto/yso/p159
author Metsälä, Elina
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Metsälä, Elina Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Metsälä, Elina
author_sort Metsälä, Elina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2020-05-13T20:02:20Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kristinuskoon liittyv&#xE4;t aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa</title><creator>Mets&#xE4;l&#xE4;, Elina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Kokkolan yliopistokeskus Chydenius</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">evankelisluterilaisuus</subject><subject type="yso">uskontokasvatus</subject><subject type="yso">sis&#xE4;ll&#xF6;nanalyysi</subject><subject type="yso">uskonto (uskominen)</subject><subject type="yso">kristinusko</subject><subject type="yso">opetussuunnitelmat</subject><subject type="yso">perusopetus</subject><subject type="yso">oppikirjat</subject><available>2020-05-13T07:50:37Z</available><issued>2020</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68955</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202005133163</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202005133163</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/68955/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202005133163.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202005133163.pdf" type="application/pdf" length="857335" sequence="1"/><recordID>123456789_68955</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_68955
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:02:29Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/68955\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202005133163.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202005133163.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2020-05-13T20:02:20Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Metsälä, Elina Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa evankelisluterilaisuus uskontokasvatus sisällönanalyysi uskonto (uskominen) kristinusko opetussuunnitelmat perusopetus oppikirjat
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_68955&index=0&size=large
title Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
title_full Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
title_fullStr Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
title_full_unstemmed Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
title_short Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
title_sort kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
title_txtP Kristinuskoon liittyvät aiheet vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja alakoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoissa
topic evankelisluterilaisuus uskontokasvatus sisällönanalyysi uskonto (uskominen) kristinusko opetussuunnitelmat perusopetus oppikirjat
topic_facet evankelisluterilaisuus kristinusko opetussuunnitelmat oppikirjat perusopetus sisällönanalyysi uskonto (uskominen) uskontokasvatus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68955 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202005133163
work_keys_str_mv AT metsäläelina kristinuskoonliittyvätaiheetvuoden2014perusopetuksenopetussuunnitelmanperusteissaja