_version_ 1799835097571000320
annif_keywords_txtF_mv sukupuoliroolit representaatio lastenkirjallisuus kuvakirjat naisen asema
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p928 http://www.yso.fi/onto/yso/p1407 http://www.yso.fi/onto/yso/p4742 http://www.yso.fi/onto/yso/p11808 http://www.yso.fi/onto/yso/p6365
author Pekkala, Lotta
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Suomen kieli Finnish 309
author_facet Pekkala, Lotta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Suomen kieli Finnish 309 Pekkala, Lotta
author_sort Pekkala, Lotta
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-05-05T20:05:51Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kes&#xE4; Koiram&#xE4;ess&#xE4;</title><creator>Pekkala, Lotta</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Language and Communication Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Suomen kieli</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Finnish</contributor><contributor type="oppiainekoodi">309</contributor><subject type="yso">representaatio</subject><subject type="yso">diskurssintutkimus</subject><subject type="yso">sukupuoliroolit</subject><subject type="yso">lastenkirjallisuus</subject><available>2020-05-05T09:14:16Z</available><issued>2020</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68835</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202005053048</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202005053048</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/68835/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202005053048.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202005053048.pdf" type="application/pdf" length="419584" sequence="1"/><recordID>123456789_68835</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_68835
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:46Z
main_date 2020-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2020
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/68835\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202005053048.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202005053048.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 309
publication_first_indexed 2020-05-05T20:05:51Z
publishDate 2020
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Pekkala, Lotta Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä representaatio diskurssintutkimus sukupuoliroolit lastenkirjallisuus
subject_txtF Suomen kieli
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_68835&index=0&size=large
title Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä
title_full Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä
title_fullStr Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä
title_full_unstemmed Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä
title_short Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä
title_sort sukupuoliroolien representaatio mauri kunnaksen teoksessa kesä koiramäessä
title_txtP Sukupuoliroolien representaatio Mauri Kunnaksen teoksessa Kesä Koiramäessä
topic representaatio diskurssintutkimus sukupuoliroolit lastenkirjallisuus
topic_facet diskurssintutkimus lastenkirjallisuus representaatio sukupuoliroolit
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68835 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202005053048
work_keys_str_mv AT pekkalalotta sukupuoliroolienrepresentaatiomaurikunnaksenteoksessakesäkoiramäessä