Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen

Bibliographic Details
Main Author: Malin, Aino-Maria
Other Authors: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Faculty of Education and Psychology, Kasvatustieteiden laitos, Department of Education, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Aikuiskasvatus, Adult Education, 102
Format: Bachelor's thesis
Language:fin
Published: 2019
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67873
_version_ 1799835233522024448
annif_keywords_txtF_mv koulutus arviointi erikoislääkärit organisaatiot lääkärit
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p84 http://www.yso.fi/onto/yso/p7413 http://www.yso.fi/onto/yso/p22598 http://www.yso.fi/onto/yso/p272 http://www.yso.fi/onto/yso/p6182
author Malin, Aino-Maria
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Aikuiskasvatus Adult Education 102
author_facet Malin, Aino-Maria Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Kasvatustieteiden laitos Department of Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Aikuiskasvatus Adult Education 102 Malin, Aino-Maria
author_sort Malin, Aino-Maria
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kasvatustieteiden laitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2020-02-19T21:03:13Z
format Kandityö
format_ext_str_mv Opinnäyte Kandityö
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoisl&#xE4;&#xE4;k&#xE4;rikoulutuksen toteutumiseen</title><creator>Malin, Aino-Maria</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kasvatustieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Aikuiskasvatus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Adult Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">102</contributor><subject type="yso">koulutus</subject><subject type="yso">ty&#xF6;ss&#xE4;oppiminen</subject><subject type="yso">erikoistuminen</subject><subject type="yso">l&#xE4;&#xE4;k&#xE4;rit</subject><subject type="yso">kyselytutkimus</subject><subject type="yso">ty&#xF6;terveyshuolto</subject><available>2020-02-19T07:27:41Z</available><issued>2019</issued><type lang="en">Bachelor's thesis</type><type lang="fi">Kandidaatinty&#xF6;</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67873</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202002192109</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202002192109</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/67873/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202002192109.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202002192109.pdf" type="application/pdf" length="547515" sequence="1"/><recordID>123456789_67873</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_67873
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:04:54Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/67873\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202002192109.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202002192109.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 102
publication_first_indexed 2019-02-19T21:03:13Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Malin, Aino-Maria Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen koulutus työssäoppiminen erikoistuminen lääkärit kyselytutkimus työterveyshuolto
subject_txtF Aikuiskasvatus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_67873&index=0&size=large
title Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen
title_full Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen
title_fullStr Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen
title_full_unstemmed Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen
title_short Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen
title_sort koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen
title_txtP Koulutuspaikkana toimivan organisaation antama tuki erikoislääkärikoulutuksen toteutumiseen
topic koulutus työssäoppiminen erikoistuminen lääkärit kyselytutkimus työterveyshuolto
topic_facet erikoistuminen koulutus kyselytutkimus lääkärit työssäoppiminen työterveyshuolto
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67873 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202002192109
work_keys_str_mv AT malinainomaria koulutuspaikkanatoimivanorganisaationantamatukierikoislääkärikoulutuksentoteutumi