Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa

Bibliographic Details
Main Author: Koukkari, Heli-Maija
Other Authors: Liikuntatieteellinen tiedekunta, Faculty of Sport and Health Sciences, Liikunta- ja terveystieteet, Sport and Health Sciences, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Liikuntapedagogiikka, Physical Education Teacher Education, 502
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2019
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67847
_version_ 1799745742964785152
annif_keywords_txtF_mv toimintakyky liikunta fyysinen toimintakyky fyysinen kunto arviointi
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p10213 http://www.yso.fi/onto/yso/p916 http://www.yso.fi/onto/yso/p27172 http://www.yso.fi/onto/yso/p7384 http://www.yso.fi/onto/yso/p7413
author Koukkari, Heli-Maija
author2 Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502
author_facet Koukkari, Heli-Maija Liikuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences Liikunta- ja terveystieteet Sport and Health Sciences Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Liikuntapedagogiikka Physical Education Teacher Education 502 Koukkari, Heli-Maija
author_sort Koukkari, Heli-Maija
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Liikunta- ja terveystieteet
faculty_txtF Liikuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2020-02-17T21:01:55Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Maisterivaiheen työ
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Kouluterveydenhoitajien n&#xE4;kemyksi&#xE4; Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautej&#xE4;rjestelm&#xE4;st&#xE4;, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteisty&#xF6;st&#xE4; liikuntaa opettavien opettajien kanssa</title><creator>Koukkari, Heli-Maija</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Liikuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Liikunta- ja terveystieteet</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Sport and Health Sciences</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Liikuntapedagogiikka</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Physical Education Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">502</contributor><subject type="yso">fyysinen aktiivisuus</subject><subject type="yso">kouluterveydenhuolto</subject><subject type="yso">oppilaat</subject><subject type="yso">terveyden edist&#xE4;minen</subject><subject type="yso">fyysinen toimintakyky</subject><subject type="yso">yhteisty&#xF6;</subject><available>2020-02-17T09:11:20Z</available><issued>2019</issued><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67847</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-202002172084</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202002172084</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/67847/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202002172084.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-202002172084.pdf" type="application/pdf" length="6096658" sequence="1"/><recordID>123456789_67847</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_67847
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:34Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/67847\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202002172084.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-202002172084.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 502
publication_first_indexed 2019-02-17T21:01:55Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Koukkari, Heli-Maija Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa fyysinen aktiivisuus kouluterveydenhuolto oppilaat terveyden edistäminen fyysinen toimintakyky yhteistyö
subject_txtF Liikuntapedagogiikka
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_67847&index=0&size=large
title Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa
title_full Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa
title_fullStr Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa
title_full_unstemmed Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa
title_short Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa
title_sort kouluterveydenhoitajien näkemyksiä move fyysisen toimintakyvyn seuranta ja palautejärjestelmästä oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa
title_txtP Kouluterveydenhoitajien näkemyksiä Move! fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmästä, oppilaan fyysisen toimintakyvyn tukemisesta ja yhteistyöstä liikuntaa opettavien opettajien kanssa
topic fyysinen aktiivisuus kouluterveydenhuolto oppilaat terveyden edistäminen fyysinen toimintakyky yhteistyö
topic_facet fyysinen aktiivisuus fyysinen toimintakyky kouluterveydenhuolto oppilaat terveyden edistäminen yhteistyö
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67847 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202002172084
work_keys_str_mv AT koukkarihelimaija kouluterveydenhoitajiennäkemyksiämovefyysisentoimintakyvynseurantajapalautejär