_version_ 1799745699389112320
annif_keywords_txtF_mv asiantuntijuus työelämä verkkokeskustelu viestintä kieli ja kielet
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p15085 http://www.yso.fi/onto/yso/p16262 http://www.yso.fi/onto/yso/p21841 http://www.yso.fi/onto/yso/p36 http://www.yso.fi/onto/yso/p556
author Puranen, Pauliina
author2 Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Suomen kieli Finnish 309
author_facet Puranen, Pauliina Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences Kieli- ja viestintätieteiden laitos Department of Language and Communication Studies Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Suomen kieli Finnish 309 Puranen, Pauliina
author_sort Puranen, Pauliina
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Kieli- ja viestintätieteiden laitos
faculty_txtF Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
first_indexed 2019-11-29T21:00:35Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Suomalaisen ty&#xF6;el&#xE4;m&#xE4;n kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa</title><creator>Puranen, Pauliina</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Humanities and Social Sciences</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Kieli- ja viestint&#xE4;tieteiden laitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Language and Communication Studies</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Suomen kieli</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Finnish</contributor><contributor type="oppiainekoodi">309</contributor><subject type="other">kieli-ideologiat</subject><subject type="yso">kansanlingvistiikka</subject><subject type="yso">suomen kieli</subject><subject type="yso">kielipolitiikka</subject><subject type="yso">monikielisyys</subject><subject type="yso">diskurssintutkimus</subject><available>2019-11-29T07:02:03Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66567</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201911295053</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201911295053</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/66567/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201911295053.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201911295053.pdf" type="application/pdf" length="3344429" sequence="1"/><recordID>123456789_66567</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_66567
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:03:26Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/66567\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201911295053.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201911295053.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 309
publication_first_indexed 2019-11-29T21:00:35Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Puranen, Pauliina Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa kieli-ideologiat kansanlingvistiikka suomen kieli kielipolitiikka monikielisyys diskurssintutkimus
subject_txtF Suomen kieli
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_66567&index=0&size=large
title Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
title_full Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
title_fullStr Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
title_full_unstemmed Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
title_short Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
title_sort suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
title_txtP Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa
topic kieli-ideologiat kansanlingvistiikka suomen kieli kielipolitiikka monikielisyys diskurssintutkimus
topic_facet diskurssintutkimus kansanlingvistiikka kieli-ideologiat kielipolitiikka monikielisyys suomen kieli
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66567 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201911295053
work_keys_str_mv AT puranenpauliina suomalaisentyöelämänkieletjaasiantuntijuusmaallikoidenverkkokeskusteluissa