_version_ 1799745674657398784
annif_keywords_txtF_mv opettajuus sukupuoli kokemusoppiminen kokemukset opettajat
annif_uris_txtF_mv http://www.yso.fi/onto/yso/p8790 http://www.yso.fi/onto/yso/p5291 http://www.yso.fi/onto/yso/p7482 http://www.yso.fi/onto/yso/p3209 http://www.yso.fi/onto/yso/p1117
author Etelämaa, Olli
author2 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103
author_facet Etelämaa, Olli Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Faculty of Education and Psychology Opettajankoulutuslaitos Department of Teacher Education Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Luokanopettajakoulutus Teacher Education 103 Etelämaa, Olli
author_sort Etelämaa, Olli
building Jyväskylän yliopisto JYX-julkaisuarkisto
datasource_str_mv jyx
department_txtF Opettajankoulutuslaitos
faculty_txtF Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
first_indexed 2019-10-23T20:02:07Z
format Pro gradu
format_ext_str_mv Opinnäyte Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord <?xml version="1.0"?> <qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd"><title>Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta</title><creator>Etel&#xE4;maa, Olli</creator><contributor type="tiedekunta" lang="fi">Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta</contributor><contributor type="tiedekunta" lang="en">Faculty of Education and Psychology</contributor><contributor type="laitos" lang="fi">Opettajankoulutuslaitos</contributor><contributor type="laitos" lang="en">Department of Teacher Education</contributor><contributor type="yliopisto" lang="fi">Jyv&#xE4;skyl&#xE4;n yliopisto</contributor><contributor type="yliopisto" lang="en">University of Jyv&#xE4;skyl&#xE4;</contributor><contributor type="oppiaine" lang="fi">Luokanopettajakoulutus</contributor><contributor type="oppiaine" lang="en">Teacher Education</contributor><contributor type="oppiainekoodi">103</contributor><subject type="other">sukupuolitietoinen opetus</subject><subject type="other">sukupuolitietoisuus</subject><subject type="yso">sukupuolisensitiivisyys</subject><subject type="yso">fenomenologia</subject><subject type="yso">sukupuoli</subject><subject type="yso">opettajuus</subject><subject type="yso">opettajankoulutus</subject><available>2019-10-23T06:22:56Z</available><issued>2019</issued><type lang="fi">Pro gradu -tutkielma</type><type lang="en">Master&#x2019;s thesis</type><identifier type="uri">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65994</identifier><identifier type="urn">URN:NBN:fi:jyu-201910234574</identifier><language type="iso">fi</language><rights type="copyright" lang="fi">Julkaisu on tekij&#xE4;noikeuss&#xE4;&#xE4;nn&#xF6;sten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkil&#xF6;kohtaista k&#xE4;ytt&#xF6;&#xE4; varten. K&#xE4;ytt&#xF6; kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.</rights><rights type="copyright" lang="en">This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.</rights><permaddress type="urn">http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201910234574</permaddress><file bundle="ORIGINAL" href="https://jyx.jyu.fi/bitstream/123456789/65994/1/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201910234574.pdf" name="URN:NBN:fi:jyu-201910234574.pdf" type="application/pdf" length="401624" sequence="1"/><recordID>123456789_65994</recordID></qualifieddc>
id jyx.123456789_65994
language fin
last_indexed 2024-05-13T20:01:13Z
main_date 2019-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2019
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstream\/123456789\/65994\/1\/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201910234574.pdf","text":"URN:NBN:fi:jyu-201910234574.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
oppiainekoodi_txtF 103
publication_first_indexed 2019-10-23T20:02:07Z
publishDate 2019
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Etelämaa, Olli Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta sukupuolitietoinen opetus sukupuolitietoisuus sukupuolisensitiivisyys fenomenologia sukupuoli opettajuus opettajankoulutus
subject_txtF Luokanopettajakoulutus
thumbnail https://jyu.finna.fi/Cover/Show?source=Solr&id=jyx.123456789_65994&index=0&size=large
title Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
title_full Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
title_fullStr Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
title_full_unstemmed Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
title_short Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys
title_sort sukupuoli opettajuus ja eletty merkitys kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
title_sub kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
title_txtP Sukupuoli, opettajuus ja eletty merkitys : kokemuksellisesti kohti sukupuolitietoista opettajuutta
topic sukupuolitietoinen opetus sukupuolitietoisuus sukupuolisensitiivisyys fenomenologia sukupuoli opettajuus opettajankoulutus
topic_facet fenomenologia opettajankoulutus opettajuus sukupuoli sukupuolisensitiivisyys sukupuolitietoinen opetus sukupuolitietoisuus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65994 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201910234574
work_keys_str_mv AT etelämaaolli sukupuoliopettajuusjaelettymerkityskokemuksellisestikohtisukupuolitietoistaopettaju